Hoppa till innehållet

Nya urvalsregler för resursskolan införs snart 

Utifrån ändringar i skollagen, beträffande urvalsregler för resursskolor, kommer nya regler att tillämpas för elever som ska mottas till resursskola från höstterminen 2024.

Detta innebär att innevarande läsår (23/24) är sista läsåret som Utvecklingspedagogiks resursskolor (Lunaskolan Bromma, Lunaskolan Södra samt Svedenskolan Bergshamra) kan ta emot elever utifrån ett kösystem. Detta gäller elever i grundskolan samt anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan).  

Kötid, närhetsprincip och eventuell syskonförtur kommer därefter inte längre att vara urvalsgrunder. Följande kommer istället att gälla, för utbildning som startar till höstterminen 2024:  

  • Om det inte finns plats för alla sökande till en viss resursskola ska ett urval göras 
  • Vid urval ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras 
  • Huvudmannen för en resursskola ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder 

Vill ni söka en plats till någon av våra resursskolor inför höstterminen 2024 gör ni en ansökan till den skolan via vår hemsida under vår ansökningsperiod. Länk kommer att finnas på vår hemsida från den 1 september. 

Ansökningsperioden för skolstart till höstterminen 2024 öppnar 1 september och stänger 15 november 2023 

När ansökningsperioden är avslutad behandlar Utvecklingspedagogiks antagningsteam er ansökan. Vi erbjuder därefter platser utifrån de nya urvalsreglerna under vårterminen 2024, med skolstart höstterminen 2024. 

Har du frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta ansokan@up.se 

Ni som idag har ert barn i kö till någon av våra resursskolor kan fortfarande bli kontaktade enligt köprincipen för enstaka platser under innevarande läsår 23/24. Handlingar som finns i vårt nuvarande kösystem kommer att makuleras under juni 2024. Ni som har barn i kö till någon av våra skolor har även fått denna information via mail, om ni angett en mailadress i er tidigare ansökan. 

Vill du läsa mer om denna lagändring hänvisar vi till Skolverkets information: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar#Urvalsreglerforresursskolor 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/resursskolor 

 

Med vänlig hälsning 

Lena Schmidt, Skolchef 

 

Länkar till ansökan:

Länk till ansökan Lunaskolan Bromma, grundskola och anpassad grundskola 

Länk till ansökan Lunaskolan Södra, grundskola 

Länk till ansökan Svedenskolan Bergshamra, grundskola och anpassad grundskola 

 

Publicerad: 2023-08-21

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close