Hoppa till innehållet

Sveden Fritid

Två elever på korttids umgås
Bästa kompisar på korttids

Välkommen till Sveden Fritid, en korttidstillsyn enligt LSS, främst för elever på Svedenskolan Bergshamra.

Sveden Fritid är en insats enligt LSS. En elev som deltagit i skolans fritidsverksamhet, upplever ingen stor och märkbar övergång när korttidstillsynen tar vid. Kvar finns den naturliga förlängningen av skoldagen, med allt vad det innebär av sociala kontakter, med samma personal som under skolans aktiviteter, kända lokaler och trygg miljö.

Möjligheter att påverka
Den största skillnaden är att deltagare inom korttidstillsynen får än större möjlighet att påverka sin fritid och sina aktiviteter. Det görs genom den genomförandeplan som varje fritidsdeltagare (brukare) är med och upprättar, utifrån sin egen förmåga. Där fritidshemmet har sin läroplan, är genomförandeplanen fritidsdeltagarens möjlighet att göra val och kunna styra sin del i verksamheten.

För en deltagare i korttidstillsynen som också är elev på skolan kopplar man ihop val och strategier för en meningsfull fritid under utvecklingssamtalet. Precis som man gör på fritidshemmet.

Aktiviteter över gränserna
Fritidshem och korttidstillsyn samarbetar och kan erbjuda aktiviteter över gränserna. De möjligheter som skolan erbjuder inom olika praktiska ämnen med ämnessalar för exempelvis idrott och bild finns, förstås tillgängliga för korttidstillsyn likaväl som för fritidshem. Där kan man också träffa kamrater över åldersgränserna och ha sina naturliga sociala miljöer utan att avgränsas av en viss ålder.

Ungdomarna träffas
  • på morgonen
  • under eftermiddagarna, efter skolans slut
  • heldagar under skolloven

Omgivningen
Sveden Fritid ligger direkt angränsande mot Ulriksdals slottspark och det stora naturområde som omger den. Närmaste granne är Svedenbadet, där många soliga dagar börjar med gemensamt bad och vattenlek.

De flesta deltagare vid Sveden Fritid är elever på Svedenskolan Bergshamra. Våra platser erbjuds också till andra ungdomar som har rätt till insatsen.

Med omtanke, engagemang och individuellt anpassat stöd erbjuder vi tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder. Medarbetarna följer med ungdomarna såväl i skolan som i fritidsverksamheten, som en röd tråd under dagen.

Publicerad: 2021-11-01

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close