Hoppa till innehållet

Funktionsnedsättning

Vi vänder oss till elever och brukare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Utvecklingspedagogik driver skolor och omsorgsverksamheter för barn, ungdomar och vuxna. Vi vänder oss till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Våra elever och brukare kan, utöver någon av dessa eller båda, även ha andra svårigheter/funktionsnedsättningar, som t ex synnedsättning, hörselnedsättning eller ha nedsättning i sin rörelseförmåga. På respektive verksamhets webbplats här på up.se kan du läsa vilka elever/brukare verksamheten vänder sig till.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att personen har ett annat sätt att tänka jämfört med de flesta andra. Många med dessa funktionsnedsättningar använder sig av olika strategier för att hantera olika situationer så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Autism, som är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, kännetecknas framför allt av svårigheter med social kommunikation och socialt samspel, en annorlunda upplevelse av sinnesintryck, stereotypa beteenden och/eller begränsade intressen.

En autismsdiagnos kan se mycket olika ut för olika personer och kan förekomma på alla begåvningsnivåer. De som tidigare fick diagnosen Aspergers syndrom får nu diagnosen autism utan intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer på
Autism Sverige
Riksförbundet Attention


Intellektuell funktionsnedsättning
Den som har en intellektuell funktionsnedsättning har svårare att förstå och behöver mer tid för att lära sig nya saker och för att minnas. Vissa saker lär man sig aldrig. Annars är man som andra. Man blir blir glad, ledsen, arg, rädd eller något annat, som vem som helst. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning och begåvningen kan se väldigt olika ut. Man kallar graderna för lindrig, måttlig eller grav.

Läs mer på
Riksförbundet FUB (för barn, unga och vuxna med Intellektuell funktionsnedsättning)

 

Publicerad: 2023-06-30

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close