Hoppa till innehållet

Omsorg enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är att den som har en omfattande funktionsnedsättning ska ha rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Vem som omfattas av LSS
I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Det går att ansöka om stöd om man har

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att man har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

Olika typer av stöd
LSS innehåller flera olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Hos oss på Utvecklingspedagogik erbjuder vi följande insatser
Här ser du vilka omsorgsverksamheter du kan ansöka till inom Utvecklingspedagogik>

LSS innehåller också
  • rådgivning och annat personligt stöd
  • personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
  • ledsagarservice
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen

Det är främst kommunen som har ansvar för att Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs. Kommunen ska följa upp vem som kan få stödinsatser, ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda det som behövs. Rätten till ett gott och självständigt liv innebär bland annat man ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Man ska också kunna vara med i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Varje stödinsats från kommunen ska ta hänsyn till individuella behov, som kan variera genom hela livet. Man ska ha ett direkt inflytande över hur insatsen utformas och när den genomförs.

Publicerad: 2020-08-20

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close