Hoppa till innehållet

Visselblåsning

En gubbe (ikongubbe) som blåser i en visselpipa,  anteckningar och utropstecken

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen (lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) i kraft i Sverige. Lagen utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och innehåller nya krav och rättigheter jämfört med tidigare lagstiftning.

Syftet med lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för visselblåsare. Visselblåsarlagen kan användas som stöd för att rapportera om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Mer information finns i lagens 1 kapitel, 2 §. En av de största förändringarna med den nya lagen är att en bredare personkrets omfattas av lagens skydd. Vilka som kan rapportera enligt lagen räknas upp i 1 kapitel, 8 §.

Vi strävar alltid efter att handla på rätt sätt, dock kan det finnas tillfällen då vi behöver få råd, eller få misstankar rapporterade om en potentiell etisk eller juridisk överträdelse. Genom att detta görs får Utvecklingspedagogik möjlighet att behandla frågan på ett riktigt sätt.

  

Att visselblåsa

En visselblåsning är när en person som är kopplad till ett företag rapporterar om missförhållanden. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller olämpliga.

Vid rapportering av oegentligheter eller misstanke om oegentligheter, visselblåsning, är det viktigt att rapporteringen når högsta ledning. Det krävs inte någon särskild rapporteringsform men nedan uppges möjliga vägar för att rapporteringen ska nå fram till högsta ledning:

 

Via mejl till:

visselblasning@up.se

 

Via brev till:

Visselblåsning
Utvecklingspedagogik Sverige AB
Box 418
191 24 Sollentuna

 

Ring till:

Tel: 010 - 140 12 00, knappval 6 (lämna ett muntligt meddelande med ditt telefonnummer i röstbrevlådan och du kommer att bli uppringd).

 

Utifrån visselblåsningen och efter överenskommelse kan fysiskt möte äga rum. Mottagare av en visselblåsning är företagets ekonomichef. Ekonomichef är neutral och oberoende och har inte något direkt personalansvar för någon i våra verksamheter. I det fall visselblåsningen behöver utredas av någon ännu mer oberoende kommer extern part att tas in. Det är viktigt att varje anmälan är väl genomtänkt och uppriktig. Falska anmälningar, där anmälaren kan antas känna till att anmälan är falsk, erhåller inget skydd.

 

Respons

Det åligger Utvecklingspedagogik att agera så snart ett larm om oegentligheter eller misstanke om oegentligheter har inkommit. Därefter ska en analys omgående genomföras avseende de uppgifter som en person har slagit larm om för att avgöra allvarlighetsgraden av anmälan. Företaget ska alltid respektera att anmälan hanteras konfidentiellt om en person som anmält oegentligheter eller misstänkta oegentligheter (visselblåsare) begär detta. Anonyma anmälningar kan dock vara svåra att följa upp och bekräfta.

 

 

Publicerad: 2024-02-20

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close