Hoppa till innehållet

Förskola och resursskola

Här kan du läsa om vår specialpedagogiska förskola och våra resursskolor. De följer samma läroplan som vanliga förskolan respektive grundskolan, men erbjuder insatser som är anpassade efter varje barn och elevs förutsättningar.

Förskola
Vid Balder Förskola i Norrtälje finns en liten  förskola med specialpedagogiskt inriktat arbetssätt. På förskolan får barn med olika funktionsnedsättningar vistas i en lugn, stimulerande och tillrättalagd miljö. 

Förskolan har små grupper och individuellt anpassade insatser som utgår från varje barns förutsättningar. Vi fokuserar på intresse och motivation och arbetar aktivt med att hitta balansen mellan anpassning och utmaning för att utveckla barnens styrkor.

Resursskola
Resursskola är ett begrepp som kommunerna använder för de skolor som tar emot barn som av olika anledningar inte klarar av att studera i den vanliga grundskolan. Resursskolan följer samma läroplan som grundskolan, men erbjuder mer stöd till eleverna än vad de får i vanliga skolan. Stödet utformas utifrån elevernas behov.

Det som skiljer våra resursskolor från ordinarie skolor är vi endast tar emot elever med autism, utom Lunagymnasiet där eleven kan han en annan neuropsykiatrisk diagnos.

I våra resursskolor är insatserna är anpassade efter varje elevs förmåga och behov, det finns många vuxna kring eleverna. klasserna är små, pedagogiken är tydligare och lokalerna är anpassade utifrån elevernas behov.

Våra medarbetare har också kunskap om och erfarenhet av funktionsnedsättningar som eleverna har. Vid våra resursskolor finns också ett omfattande elevhälsoarbete.

I resursskolan läser eleverna efter grundskolans läroplan, till skillnad från  grundsärskolan eller specialskolan att göra, som har sina egna läroplaner. 

Här finns våra resursskolor

Svedenskolan Bergshamra (grund- och grundsärskola)
Lunaskolan Bromma (grund- och grundsärskola)
Lunaskolan Södra (grundskola)
Häggviks Gymnasium (gymnasium och gymnasiesärskola)
Lunagymnasiet (gymnasium)

 

Publicerad: 2019-11-01

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close