Hoppa till innehållet

Ansökan Svedenskolan Bergshamra

Ansökan till Svedenskolan Bergshamra.

Frågor om ansökningsprocessen till Svedenskolan Bergshamra besvaras här:
E-post: ansokan.svedenskolanbergshamra@up.se
Telefonnummer: 072-450 84 22

De vanligaste frågorna och svaren på dem finns att läsa i bilagan nedan.

Utvecklingspedagogiks grund- och grundsärskolor är så kallade resursskolor där tillståndet från Skolinspektionen innebär en begränsning i mottagandet (gäller ej Balderskolan). Våra verksamheter riktar sig specifikt till elever med omfattande behov av särskilt stöd med autism.

Detta innebär att vi bara kan ta emot elever som hör till denna målgrupp och behöver därför få ta del av pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och annan dokumentation gällande elevens skolgång samt elevens psykologutlåtande/utredning innan vi fattar beslut om mottagande. Om vi bedömer att vi behöver göra en djupare utredning, gör vi också besök i elevens nuvarande skola och intervjuar berörd personal och elevens föräldrar.

För mer information om regleringen av skolor med undantag från öppenhetskravet, se 10 kap. 35 § skollagen, 11 kap. 34 § skollagen, prop. 2009/10:165 s 743 och prop. 1995/96:200 s 34 och 70.
Vårdnadshavare är alltid välkomna att anmäla intresse för skolplacering av sitt barn i Svedenskolan Bergshamra. Ansökan görs på blanketterna som du hittar i bilagan nedan och som sänds per post till oss.

Ansökan skickas till:
Svedenskolan Bergshamra
Att: Ansökan
Box 7005
170 07 SOLNA

Så här fungerar vårt kösystem
Svedenskolan Bergshamra har ett kösystem som vi är skyldiga att följa enligt lag. När din ansökan kommit in till oss placeras ditt barn i vårt kösystem och bekräftelse på mottagen ansökan skickas till er mejl.
När fler elever söker till någon av våra grund- eller grundsärskolor än vad det finns platser, styrs urvalet dels av syskonförtur, dels av kötid. Från höstterminen 2017 tillämpar vi urvalsgrunden verksamhetsmässigt samband vilket innebär att elever som redan går vid någon av Utvecklingspedagogiks skolenheter beviljas förtur om de behöver byta till någon av våra andra skolor.

I praktiken innebär dessa urvalsprinciper att elever som byter från någon annan av våra skolenheter erbjuds skolplacering först. Därefter erbjuds plats till sökande som har syskon på den aktuella skolenheten och resterande platser erbjuds till de elever som har stått längst tid i kö till skolenheten. Vi tar alltid hänsyn till elevens bästa och diskuterar skol- och grupplacering med vårdnadshavarna inför att ett barn börjar hos oss.

Publicerad: 2020-02-24

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close