Hoppa till innehållet

Anpassad skola

För elever med intellektuell funktionsnedsättningsamt elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.

Hos oss finns skolformerna anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. De har sina egna läroplaner. Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola vänder sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning samt elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
Elever med autism blir mottagna i anpassad skola, endast om de också har en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada enligt ovan. Anpassad skola ska inte blandas ihop med specialskolan som vänder sig till döva elever och elever med hörselskada.

Här finns våra  anpassade skolor och anpassade gymnasieskolor

Svedenskolan Bergshamra (anpassad grundskola)
Lunaskolan Bromma (anpassad grundskola)
Balderskolan (anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola)
Häggviks Gymnasium (anpassad gymnasieskola)

Vid Svedenskolan Bergshamra, Lunaskolan Bromma och Häggviks Gymnasium finns också resursskolor.


 

Publicerad: 2024-01-29

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close