Hoppa till innehållet

Anpassad skola

För elever med intellektuell funktionsnedsättningsamt elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.

Hos oss finns skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola. De har sina egna läroplaner. Grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning samt elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
Elever med autism blir mottagna i särskolan, endast om de också har en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada enligt ovan. Särskolan ska inte blandas ihop med specialskolan som vänder sig till döva elever och elever med hörselskada.

Här finns våra grundsärskolor och gymnasiesärskolor

Svedenskolan Bergshamra (grundsärskola)
Lunaskolan Bromma (grundsärskola)
Balderskolan (grundsärskola och gymnasiesärskola)
Häggviks Gymnasium (gymnasiesärskola och gymnasium)

Vid Svedenskolan Bergshamra, Lunaskolan Bromma och Häggviks Gymnasium finns också resursskolor.


 

Publicerad: 2023-06-30

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close