Hoppa till innehållet

Nu kan du söka till våra resursskolor

Nu öppnar ansökningsperioden för läsåret 2024/2025 till våra resursskolor; Lunaskolan Bromma, Lunaskolan Södra och Svedenskolan Bergshamra.

Idag, 1 september, öppnar ansökningsperioden för ansökan till våra resursskolor till läsåret 2024/2025. Ansökningsperioden är öppen till och med den 15 november.

Observera att kön till skolorna upphör.  

Om ni önskar söka en skolplacering för ert barn till läsåret 2024/2025 behöver ni skicka in en ansökan. 

Vi har tidigare informerat om ändringarna i lagstiftningen för resursskolor som bland annat innebär att kötid och närhetsprincip inte längre får användas vid fler sökande än platser. Från läsåret 2024/2025 är det istället elevers behov av det stöd som resursskolan erbjuder som ska gälla som urvalsgrund vid fler sökande än antal platser.  

 

Nya urvalsregler för resursskolan införs snart - Utvecklingspedagogik (up.se)

Ansökan - Utvecklingspedagogik (up.se)

 

Har du frågor om ovanstående är du välkommen att kontakta ansokan@up.se 

 

Vill du läsa mer om denna lagändring hänvisar vi till Skolverkets information: 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar#Urvalsreglerforresursskolor 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/resursskolor 

 

Med vänlig hälsning 

Lena Schmidt, Skolchef 

 

Publicerad: 2023-09-01

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close