Hoppa till innehållet

Fristående verksamhet

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett familjeägt företag som ägs och drivs av andra generationen av familjen Ahlström. Hos Utvecklingspedagogik finns fristående skolor och omsorgsverksamheter.

Våra fristående skolor och omsorgsverksamheter vänder sig till barn, ungdomar om vuxna med funktionsnedsättning, främst autism och/eller utvecklingsstörning. Både för Utvecklingspedagogisks grundare, Jan-Åke Ahlström, och nuvarande ägare har fokus alltid varit att erbjuda skola och omsorg med hög kvalitet och att företaget ska drivas långsiktigt.

Vad är en fristående verksamhet?
Att en skola eller omsorgsverksamhet är fristående innebär att den har en annan huvudman än den offentliga sektorn, som kommun, landsting eller stat. För en fristående verksamhet kan huvudmannen vara ett aktiebolag, en stiftelse eller en förening. Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett aktiebolag.

Så finansieras fristående verksamheter
Fristående företag finansieras med ersättningar från kommunerna. Det gäller både skola och omsorg. Vi tycker det är viktigt att samma villkor ska gälla för fristående och kommunala aktörer.

Överskott behövs
För att kunna verka långsiktigt behövs ett överskott. Överskottet används som en buffert vid en eventuell nedgång i ekonomin på grund av förändringar i de ersättningar vi får, men också för att kunna genomföra långsiktiga beslut och göra olika investeringar. Investeringar görs främst i våra medarbetare, som kompetensutveckling och ledarskapsprogram. Duktiga medarbetare är nödvändigt för att våra verksamheter ska upplevas som trygga, trivsamma och utvecklande. Givetvis gör vi även elev- och burkarnära investeringar, som anpassningar av lokaler och inköp av IT-utrustning som används i verksamheterna. Överskott är helt enkelt en förutsättning för att kunna driva verksamheter med hög kvalitet, nu och på lång sikt. Vårt behov är att göra ett överskott på fem procent för att vi ska ha en stabil grund att stå på och för att agera för framtiden.

Att ha ett överskott är emellertid är inte bara ett behov. Skolinspektionen har som krav att varje ny skola ska gå med vinst – annars får man inget tillstånd. Även Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är noga med att aktörer inom omsorgen ska ha en sund och stabil ekonomi. Vi tycker det är bra för det skapar trygghet hos föräldrar, elever och brukare, men även för alla de medarbetare som finns hos oss.

– Vi har i likhet med många andra företag valt att på vår hemsida förklara varför vi behöver göra ett överskott. Det är bra, för transparens är betydelsefullt. Samtidigt anser jag att den svenska välfärdsdebatten ska fokusera på det som är viktigt på riktigt, det vill säga kvalitet och hur den uppstår. Det görs ett fantastiskt fint arbete i alla våra verksamheter varje dag, säger styrelseordförande Niklas Ahlström.

Möjligheten att välja
Vi tycker att det är bra med valfrihet och att det finns både kommunala och privata välfärdsaktörer i Sverige för att möta medborgarnas behov. Man ska helt enkelt kunna välja den skola, omsorgsverksamhet eller vårdgivare som passar bäst för sig eller sitt barn. Vi menar också att konkurrens skapar effektivitet, nya idéer och utveckling,  även därför behövs fristående aktörer.

–  Vi drivs av att erbjuda verksamheter med hög kvalitet till våra elever och brukare, och att utveckla verksamheterna vidare. För det behövs en sund ekonomi, så att vi kan fortsätta verka långsikt för dem vi är till för, våra elever och brukare, säger Niklas Ahlström.

Frågor och svar

Hur gör ni för att åstadkomma ett överskott?
– Vi åstadkommer ett positivt ekonomiskt resultat genom att vi har gemensamma resurser för till exempel administration och internutbildning till våra verksamheter. Att vi har en hög grad av kostnadsmedvetenhet bidrar också till detta.

Hur stor är er omsättning?
– Vi hade en total omsättning verksamhetsåret 21/22 på 311 242 000 SEK.

Har ni några planer att starta eller förvärva fler verksamheter?
– Vi kommer bara starta eller förvärva en verksamhet om vi ser att det finns ekonomiskt utrymme för det. Tillväxt får aldrig ske på bekostnad av kvaliteten i de befintliga verksamheterna.

Publicerad: 2022-11-09

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close