Hoppa till innehållet

Fakta om oss

Utvecklingspedagogik är ett familjeägt företag som driver verksamheter inom skola och omsorg. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Huvudman
Utvecklingspedagogik Sverige AB är huvudman för verksamheterna. Vill du komma i kontakt med huvudmannen vid Utvecklingspedagogik Sverige AB, kontakta Kerstin Jakobsson Hallén (se "Kontakt" längst upp på sidan).

De fristående skolverksamheterna drivs utifrån tillstånd från Skolinspektionen. Omsorgsverksamheterna drivs utifrån tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Utvecklingspedagogik i siffror
År verksamheterna startade: 1994
Antal elever: 593
Antal brukare: 234
Antal medarbetare: Ca 500
Antal förskolor: 1
Antal skolor: 6
Antal omsorgsverksamheter: 10

Lokaler 
Våra lokaler är väl utrustade och anpassade för att tillgodose våra elevers och brukares utveckling och behov.

Organisation
Företaget leds av vd. Vd ska tillsammans med ledningsgruppen verkställa styrelsens och ägarnas beslut på det sätt som bäst gagnar kvalitet i verksamheterna, utveckling och långsiktighet. Hos oss finns två verksamhetsområden; skola och omsorg. Våra skolor leds av rektorer och våra omsorgsverksamheter av verksamhetschefer. Som stöd för verksamheterna finns resurser i form av IT, HR, kommunikation, ekonomi, kvalitet, fastighet och Eldqvarn Kök samlade under benämningen Stab & Stöd. Dessutom finns olika former av stöd inom de två verksamhetsområdena.

Publicerad: 2021-04-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close