Hoppa till innehållet

Kvalitet omsorg

Här kan du läsa om kvalitetsarbetet i våra omsorgsverksamheter.

Utvecklingspedagogik vill med hjärta och klokhet skapa hög kvalitet och individuellt utformade insatser som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet för alla dem vi är till för. Grundläggande i vårt kvalitetsarbete är att allt vi gör alltid ska vara värdeskapande för våra brukare. Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt för att ständigt förbättra kvaliteten i våra insatser, där brukaren är huvudperson, men också för att leva upp till krav och förväntningar från myndigheter och beställande kommuner.

Vårt kvalitetsledningssystem innebär en organisatorisk struktur med uttalat och tydligt ansvar, identifierade processer och aktiviteter, dokumenterade rutiner samt rutiner för riskanalys, uppföljning och utvärdering.

En verksamhet enligt LSS ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Publicerad: 2021-03-31

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close