Hoppa till innehållet

Historik

För att veta vart man ska, måste man veta var man kommer ifrån. Därför är vår historik en självklar del i berättelsen om oss.

Vissa personer vågar ta språnget och följa sin övertygelse för det de tror på. Berättelsen om Utvecklingspedagogik handlar om fyra av dessa. Den inrymmer också alla de medarbetare, elever och brukare som varit med på resan och gjort Utvecklingspedagogik till vad det är idag. ”Jag är stolt över att jag satsade på det jag trodde på.” Orden är Jan-Åke Ahlströms, grundare till Utvecklingspedagogik och en sann eldsjäl i arbetet med att erbjuda barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning bästa tänkbara skolor och omsorgsverksamheter. 1994 var det första verksamhetsåret, och verksamheterna var då Häggviks Gymnasium, Svedenskolan (nuvarande Svedenskolan Bergshamra) och deras fritidsverksamheter samt Häggviks Skolinternat (nuvarande Häggviks Ungdomsboende). Viljan att driva verksamheter med hög kvalitet och göra skillnad lever kvar och är högst påtaglig. Likaså har det hela tiden funnits ett stort hjärta och brinnande intresse för dem som sökt sig till Utvecklingspedagogik.

Vägen har inte varit spikrak, men med hög kompetens, kvalitetsfokus och stort engagemang för dem man varit till för, har Utvecklingspedagogik och dess verksamheter genom åren rönt stor uppskattning hos såväl elever och brukare som vårdnadshavare och närstående. Och av alla de medarbetare som varit med och format verksamheterna.

Familjära känslan finns kvar
Med tiden efterfrågades andra typer av verksamheter och utifrån denna önskan startades korttidsvistelsen Rudebacken i Roslagen och den dagliga verksamheten Cameleonten. I augusti 2013 slogs portarna upp till en ny resursgrund- och anpassad grundskola; Svedenskolan Mälarhöjden, som sedan avvecklades 2018. 

Att tillväxt aldrig skulle ske på bekostnad av kvalitet, gemenskapen och den familjära känslan har varit viktigt. Utvecklingspedagogik är ett familjeföretag som fortlever i myllan av de tankar som Jan-Åke Ahlström värnade; en orubblig tro på elevers och brukares förmåga, att alla yrkesroller är lika betydelsefulla och att gedigen kunskap är avgörande för att kunna uppnå hög kvalitet. Och inte minst, att utveckling är något som ska pågå hela tiden.

Det faktum att Utvecklingspedagogik är ett familjeföretag har märkts på flera sätt, bland annat genom närhet till ägare och korta beslutsvägar. Att tre av Jan-Åkes fyra barn arbetar aktivt i företaget har också bidragit till att den familjära känslan finns kvar. 2014 genomfördes ett generationsskifte då de fyra barnen övertog ägandet av företaget. De har sedan dess fortsatt att driva det utifrån de tankar som fanns från början.

Fler eldsjälar
Det finns fler personer med vilja att göra skillnad. 2004 följde Anna Bjurenstam sin dröm och startade Lunaskolan för elever i behov av särskilt engagemang. Detta efter att ha kontaktat Jan-Åke Ahlström för att be om goda råd, något som han gärna delade med sig av. Tanken med skolan var att eleverna skulle få möjlighet att lära för livet, utvecklas individuellt, få sin nyfikenhet stimulerad och en skoldag fylld av aktivitet. Den lilla skolan blev snabbt större, fler skolor startades liksom olika omsorgsverksamheter. Den familjära känslan och viljan att tillsammans ge barn och ungdomar en möjlighet att nå sin fulla potential har alltid varit lika påtaglig som självklar inom Lunaskolan.

2007 tog Gunilla Lund och Marianne Mellberg över resursgrund- och anpassade gymnasieskolan Balders hus av Norrtälje kommun. De hade tidigare arbetat i Jan-Åke Ahlströms skolområde i Landstinget, och hörde inför starten av sig till honom, då de var nyfikna på hur det var att driva en fristående verksamhet. Gunilla och Marianne ville driva en skola som utgick från varje enskild elevs förutsättningar. De brann också för att ge eleverna möjlighet till utveckling med hjälp av sinnestimulering, Snoezelen, en metod som med tiden kom att bli synonymt med Balders hus. Efter uppmuntran från föräldrar växte Balders hus och kom även att omfatta ett antal omsorgsverksamheter. Hos Balders hus har det varit viktigt att se det unika och bästa i varje individ samt få alla att känna sig behövda och värdefulla.

Tre blir ett
2015 var ett speciellt år. Ovetande om varandra hade Anna Bjurenstam samt Gunilla Lund och Marianne Mellberg av olika anledningar beslutat sig för att avyttra sina respektive företag och valt att vända sig till Utvecklingspedagogik. Resten är vad man brukar kalla historia. Den 15 november 2015 bildades UP-gruppen med Balders hus AB och Stockholms barn & Ungdomsstöd AB (Lunaverksamheterna) som dotterbolag till Utvecklingspedagogik Sverige AB.

Därmed tog en helt en ny fas sin början; ta till vara det bästa inom de tre bolagen och bygga något nytt. Det första året präglades det interna arbetet av att lära känna varandra och skapa förutsättningar för att kunna verka i ett nytt och större sammanhang. Utan att för ett enda ögonblick tappa fokus på alla de cirka 700 elever och brukare som nu fanns i verksamheterna. I januari 2017 fusionerades de tre bolagen. Allt sedan dess har det funnits ett företag, en huvudman, och en arbetsgivare; Utvecklingspedagogik Sverige AB.

Dåtid och framtid flätas samman
Oavsett i vilket sammanhang de olika verksamheterna har befunnit sig på sin resa finns det mycket som förenar dem: Glädjen, gemenskapen, känslan av att göra något meningsfullt, och att göra det med hjärtat, samt ambitionen att skapa största möjliga värde och de bästa förutsättningarna för sina elever och brukare. Det som binder samman verksamheterna hör emellertid inte bara hemma i det förflutna, det kommer i lika stor utsträckning finnas med på den fortsatta färden tillsammans in i framtiden.

Publicerad: 2023-06-30

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close