Hoppa till innehållet

Balder Förskola

Balder Förskola bedriver en specialpedagogisk förskoleverksamhet för barn 1-5 år.

Hos oss får förskolebarn, 1-5 år, med olika funktionsnedsättningar vistas i en lugn, stimulerande och tillrättalagd miljö och i små grupper. De får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar med stöd av våra duktiga pedagoger.

Balder Förskola har ett specialpedagogiskt inriktat arbetssätt med små grupper och individuellt anpassade insatser som utgår från varje barns förutsättningar. Vi fokuserar på intresse och motivation och arbetar aktivt med att hitta balansen mellan anpassning och utmaning för att utveckla barnens styrkor. Vi arbetar med olika sätt att kommunicera som bilder, teckenstöd, ljudtecken och musikterapi. Givetvis arbetar vi utifrån gällande styrdokument.

Hos oss finns också en utbyggd sinnesträningsverksamhet, utarbetad efter Snoezelenmetoden. Även andra förskolor i Norrtälje kommun har möjlighet att besöka våra unika sinnesstimulerande upplevelserum.

Våra medarbetare har ett genuint engagemang för barnen. De har också hög kompetens som de varje dag använder i sitt arbete. Utvecklingspedagogiks värdegrund och förhållningssätt är väl förankrat hos oss.

Balder Förskola, som är en del av Balderskolan och Utvecklingspedagogik, finns på Lommarvägen 43, Norrtälje, i samma lokaler som Balderskolan och Balder Fritid. För övriga kontaktuppgifter till Balder Förskola klicka på rubriken "Kontakt" i den övre röda listen.

Publicerad: 2021-07-01

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close