Hoppa till innehållet

Våra värderingar

Skuggbild av människor som gör hjärtan

Framåt, tillsammans, med hjärta och klokhet

Våra värderingar – Framåt, tillsammans, med hjärta och klokhet – finns för vägleda alla oss som arbetar hos Utvecklingspedagogik hur vi ska agera samt bemöta dem vi träffar. Vi känner starkt för våra värderingar och de är den gemensamma plattformen i vår arbetsvardag.

Framåt
I ständig utveckling

 • Vi utmanar oss själva och varandra.
 • Vi utvecklar och utvecklas.
 • Vi använder oss av relevant forskning.
 • Vi planerar, genomför, följer upp, utvärderar och förfinar.

Tillsammans
Starkare, tryggare och mer glädje

 • Vi hjälper varandra.
 • Vi drar nytta av varandras olikheter.
 • Vi skapar engagemang genom delaktighet.
 • Vi samarbetar och bidrar till hela verksamheten.

Med hjärta
Vi bemöter med värme och respekt

 • Vi ser varje individ och får hen att känna sig värdefull.
 • Vi är lyhörda.
 • Vi tar oss tid och visar intresse för andra.
 • Vi skapar och upprätthåller goda relationer.

Klokhet
Vi kan, vi vill och vi tänker till

 • Vi ser möjligheter och hittar lösningar.
 • Vi tar tillvara på andras idéer och kunskaper och delar med oss av våra egna.
 • Vi baserar beslut på kunskap och erfarenhet.
 • Vi stannar upp och reflekterar.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close