Hoppa till innehållet

Utvecklingspedagogik överklagar avslag från Skolinspektionen

Utvecklingspedagogik ansökte i januari 2023 till Skolinspektionen om att få starta ett resursgymnasium i Farstaområdet. Tyvärr har Skolinspektionen avslagit vår ansökan.

 

Utvecklingspedagogik ansökte i januari 2023 till Skolinspektionen om att få starta ett resursgymnasium i Farstaområdet. Önskan om att starta ytterligare en gymnasieskola i Utvecklingspedagogiks regi, grundar sig på det behov av anpassad skolmiljö vi ser finns för elevgruppen med stora stödbehov utifrån en NPF-diagnos. Tyvärr har Skolinspektionen avslagit vår ansökan.

Motiveringen till avslaget är Skolinspektionens bedömning att vi inte kan visa på tillräckligt stort elevunderlag. Vi anser att Skolinspektionen behöver ompröva sitt beslut och vi avser därför att skicka in en begäran om omprövning och samtidigt göra ett överklagande. Vi jobbar nu med detta. När vi har mer information kommer vi att uppdatera om hur det går i processen. Har du frågor är du varmt välkommen att mejla oss på kontakt@up.se.

Publicerad: 2023-10-04

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close