Hoppa till innehållet
Skola för barn med Autism Asperger i Stockholm

Skola för barn med Asperger & autism i Stockholm

Utvecklingspedagogik erbjuder en skolmiljö där barn och ungdomar med autism i Stockholm kan få utvecklas på sina villkor efter sina egna förutsättningar. Vi har bland annat ett Asperger-anpassat gymnasium och ett gymnasium för elever med autism i Stockholmsregionen. Med lång erfarenhet, relevanta kunskaper och ett stort engagemang kan vi erbjuda en individuellt anpassad skolgång för elever med autism.  

Våra skolor för individer med Asperger eller autism

Hos oss står eleven i centrum, och genom hög vuxentäthet samt kompetenta medarbetare kan vi erbjuda en trygg och trivsam miljö i skolan för barn och ungdomar i Stockholm med autism.

Utvecklingspedagogik har flera skolor i Stockholmsregionen som är anpassade för barn och ungdomar med NPF, främst autism och / eller utvecklingsstörning. Detta möjliggör för dig som förälder att kunna hitta en skola som passar just ditt barn. Vi erbjuder grundskola, grundsärskola och sedan även gymnasiesärskola och gymnasium. Hos oss finns Lunagymnasiet som är ett gymnasium för elever med Aspergers syndrom och liknande diagnoser samt Häggviks Gymnasium, där det både finns ett gymnasium för elever med autism och en gymnasiesärskola.

Lunaskolan Bromma – Lunaskolan Bromma är en grundskola och grundsärskola i Bromma för årskurserna 4-9 som är anpassad för elever med autism. Här står elevens glädje, kunskapsutveckling och välmående i fokus. Med medarbetare som har relevanta kunskaper, ett stort engagemang samt tydliggörande pedagogik och personligt anpassade lokaler erbjuder vi en stimulerande miljö som bidrar till elevens individuella utveckling.

Lunaskolan Södra – Lunaskolan Södra är en grundskola för årskurserna 4-9 som är anpassad för elever med autism. Här står elevens trivsel, trygghet och kunskapsutveckling i fokus. Med medarbetare som har relevanta kunskaper, ett stort engagemang samt tydliggörande pedagogik och personligt anpassade lokaler erbjuder vi en miljö som bidrar till elevens individuella utveckling.

Svedenskola Bergshamra – På Svedenskolan Bergshamra arbetar vi med tydliggörande pedagogik och socialt samspel i fokus. Våra medarbetare har relevant kunskap och ett stort engagemang. Här får varje elev utvecklas efter sina förutsättningar och vi bedriver ett omfattande hälsofrämjande och förebyggande arbete genom vårt elevhälsoteam.

Häggviks Gymnasium – På Häggviks Gymnasium har vi ett gymnasium för elever med autism och en gymnasiesärskola. På gymnasiet erbjuder vi introduktionsprogrammet och på gymnasiesärskolan erbjuder vi både nationella och individuella program. Vid Häggviks Gymnasium är klasserna små med hög vuxentäthet. Vår undervisning sker alltid med elevens individuella utveckling i fokus och vi använder oss av tydlig pedagogik och struktur i elevens strävan att nå sina personliga mål.

Lunagymnasiet – Lunagymnasiet vänder sig specifikt till elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande funktionsvariationer. Här hittar du estetiska programmet, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och introduktionsprogrammet i en anpassad skolmiljö.

Därför ska du välja Utvecklingspedagogik

Vi på Utvecklingspedagogik har sedan starten 1994 drivits med ett genuint intresse för att erbjuda barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning den bästa tänkbara skol- och omsorgsverksamheten. I våra verksamheter står eleven och brukarens trygghet och trivsel i centrum och genom att se till varje individs styrkor och behov skapar vi motivation för lärande och personlig utveckling.

Vi har ett övergripande synsätt kring hur vi ska arbeta, som är gemensamt för våra skolor respektive omsorgsverksamheter. Vi arbetar alltid med en strävan om att bli bättre och genomför elevenkäter, brukarenkäter och föräldraenkäter varje år. Dessa är viktiga i vårt arbete med att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Medarbetare på våra grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Alla vi medarbetare på Utvecklingspedagogiks skolor arbetar med ständig utveckling. Detta gör vi bland annat genom att kontinuerligt utbilda vår personal inom olika områden som är centrala och viktiga för vår verksamhet.

Omsorg för barn, ungdomar och vuxna

Utöver skolor erbjuder vi på Utvecklingspedagogik även omsorg för barn, ungdomar och vuxna. Våra omsorgsverksamheter omfattar korttidstillsyn, korttidsvistelse, ungdomsboende och daglig verksamhet. Hos oss ges brukarna en miljö som präglas av rutiner och struktur, ett lågaffektivt förhållningssätt och individuellt utformat visuellt stöd. Vi ser till varje individs unika behov och förutsättning i strävan att nå målen i genomförandeplanen.

Ta kontakt med oss i Stockholm

Om du letar efter en skola för barn eller ungdomar med autism och/eller utvecklingsstörning som erbjuder en trygg skolmiljö, kontakta Utvecklingspedagogik antingen via telefon eller mail. Våra ansökningsförfaranden ser olika ut beroende på vilken skola du söker till. Du hittar alla våra skolors webbplatser genom att klicka på “Skola” i menyraden.

NPF betyder neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De vanligaste funktionsnedsättningarna inom NPF är ADHD, autism/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

Publicerat: 2019-01-24

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close