Hoppa till innehållet

Klagomål och synpunkter

Utvecklingspedagogik Sverige AB erbjuder skolor och omsorgsverksamheter av hög kvalitet. Men vi vill hela tiden utvecklas och bli ännu bättre. Vi tar gärna del av dina klagomål och synpunkter och vill lära oss av dem.

Vi vill gärna att du delger oss dina klagomål och synpunkter. Skriv om du önskar få svar. I så fall kommer du att få svar inom sju dagar, då vi berättar hur vi har hanterat ärendet. Vill du vara anonym går det givetvis bra, men då kan vi inte återkoppla till dig. I formuläret nedan är fält markerade med * obligatoriska att fylla i.

 Våra rutiner vid klagomål och synpunkter

  • Formuläret skickas automatiskt till huvudman samt skolchef och omsorgschef.
  • Ärendet registreras.
  • Verksamhetschef eller rektor på den verksamhet som berörs delges klagomålet och synpunkten.
  • Om kontaktuppgifter finns skickas en bekräftelse på att klagomålet och synpunkten har tagits emot.
  • Om du önskat ett svar ges en återkoppling inom sju dagar där vi berättar hur ärendet har hanterats.

Vi använder klagomål och synpunkter som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close