Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här finns vanliga frågor om Häggvik Fritid, och svar på dem.

Vad är Häggvik Fritid?
Häggvik Fritid är en korttidstillsyn som ger ungdomar med funktionsnedsättning möjligheter till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället. På Häggvik Fritid får ungdomarna möjlighet att utveckla olika förmågor och samtidigt få social träning och samvaro.

Får vem som helst gå på Häggvik Fritid?
Nej, Häggvik Fritid vänder sig till ungdomar som omfattas av LSS, Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, och går på Häggviks Gymnasium eller liknande verksamhet.

Vilka är fördelarna med att gå på Häggvik Fritid?
Vi erbjuder kompetenta medarbetare och tydlig struktur. Ungdomarna får chansen att utveckla sina intressen samt möjlighet att utveckla nya. Häggvik Fritid har ett nära samarbete med Häggvik Gymnasium och Häggviks Ungdomsboende, vilket skapar trygghet, struktur och samverkan mellan skola, fritid och boende.

Vad får ungdomarna göra på Häggvik Fritid?
Fritidsdeltagarna får exempelvis jobba i växthuset, dansa och uppträda till musik, pyssla/skapa och måla, baka, träna, läsa böcker och tidningar, spela spel, gå promenader och åka på utflykt.

Vad är en fritidsgrupp?
En grupp ungdomar på Häggvik Fritid med liknande intressen och behov bildar en fritidsgrupp.

Vad är en tvärgrupp?
Grupper där ungdomarna får möjlighet att umgås och hitta på aktiviteter med ungdomar från de andra fritidsgrupperna.

Hur ser övergången ut mellan Häggviks Gymnasium och Häggvik Fritid?
När skoldagen på Häggviks Gymnasium är slut och även före skoldagen, erbjuder vi en tydlig övergång mellan skola och fritidsverksamheten. Våra medarbetare är med i hela processen. Vissa ungdomar klarar övergången på egen hand, medan andra behöver – och erbjuds – mer stöd.

Arbetar samma medarbetare på både på Häggvik Fritid och Häggviks Gymnasium?
Många medarbetare arbetar både i skolan och på fritidsverksamheten. Fritidsgrupperna är genomtänkta både vad gäller ungdomar och medarbetare. De följer ungdomarna såväl i skolan som på fritidsverksamheten för att skapa kontinuitet och trygghet.

Hur många ungdomar går på Häggvik Fritid?
Vi har tillstånd för 55 ungdomar att vistas samtidigt i verksamheten.

Publicerat: 2018-04-18

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close