Hoppa till innehållet

Mer om oss

Vi ger eleverna kunskaper och färdigheter för ett fortsatt vuxenliv, med så stor självständighet som möjligt. Vi strävar efter att ge varje elev det stöd hen behöver, med elevens trivsel, trygghet, kunskap och delaktighet i centrum.

Undervisningen vid Häggviks Gymnasium följer de nationella läroplanerna för anpassade gymnasieskolan och resursgymnasiet. Skolan arbetar med små undervisningsgrupper som är indelade efter elevernas kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga. Vi arbetar med en förberedd miljö, konkret och praktiskt skolmaterial samt med social träning utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

Vi strävar mot att eleverna utvecklar

  • kunskaper
  • självständighet
  • delaktighet och inflytande

För att skapa en heldagslösning under dagen har vi ett nära samarbete med Häggvik Fritid, som är en korttidstillsyn enligt LSS, och ligger i samma lokaler som skolan. Vi har också ett nära samarbete med Häggviks Ungdomsboende som ligger i direkt anslutning till skolan.

Se film från programmet för Hotell, restaurang och bageri 

Publicerad: 2023-06-30

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close