Hoppa till innehållet

Oasen; läs-, skriv- och matematikstudio

Elev arbetar i Oasen

I vår läs- skriv- och matematikstudio ”Oasen” arbetar specialpedagoger med elever som behöver extra stödinsatser.

Oasen är
  • ett inspirationsrum där pedagoger kan mötas och utbyta tankar och erfarenheter.
  • en verkstad för gruppundervisning eller enskild undervisning. Här finns det tillgång till uppgifter och material för alla elever, både enklare och mer avancerade, för att ge varje elev utmaningar utifrån sin nivå.
  • ett materialrum med läromedel, dataprogram och laborativt material.
  • ett mindre bibliotek med lättlästa böcker samt gruppläsningsböcker med cirka fem exemplar av varje titel.
Matematik
Tanken är att locka fram nyfikenheten och kreativiteten hos alla genom att arbeta mer varierat och laborativt. Det konkreta materialet behövs för att varje elev ska kunna förstå och utveckla sina matematiska tankar på en mer abstrakt nivå.

Matematikverkstaden vänder sig till alla, både de elever som tycker matematik är svårt och de som vill ha större utmaningar. Matteuppgifterna gör vi både i klassrummet och utomhus.

Svenska
Här finns lättlästa böcker för att tillgodose de elever som behöver mer stöd och hjälp i sitt läsande. Läsningen ser vi som en viktig del av svenskundervisningen eftersom den bland annat ger upplevelser i fantasin, faktakunskaper och bygger upp ordförrådet. Material, dataprogram och andra läromedel finns för den elev som har läs- och skrivsvårigheter ska kunna få individuell undervisning tillsammans med sin lärare i en lugn miljö.

Publicerad: 2018-12-27

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close