Hoppa till innehållet

Häggvik Fritid (korttidstillsyn)

Ungdomar vid Häggvik Fritid

Välkommen till Häggvik Fritid, en korttidstillsyn enligt LSS i direkt anslutning till Häggviks Gymnasium.

Klicka här för att läsa om vårt arbete med Coronavirus / Covid-19

Häggvik Fritid är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS för skolungdomar som går på Häggviks Gymnasium eller liknande skola. Med omtanke, stort engagemang och individuellt anpassat stöd erbjuder vi social gemenskap och aktiviteter efter skoldagen och på loven. Tillsammans arbetar vi för att alla fritidsdeltagare ska utveckla sina förmågor och sin självständighet. Ungdomarna är indelade i mindre fritidsgrupper utifrån sina intressen och behov.

Aktiviteter
En meningsfull och trygg fritid är viktigt. Vi ägnar oss därför åt exempelvis sociala, fysiska och kulturella aktiviteter eller samvaro med kompisar samtidigt som vi erbjuder en tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder.

Vi har öppet eftermiddagar efter skolan, vid behov före skolstart på morgonen samt heldagar under skollov. De flesta fritidsdeltagarna går på Häggviks Gymnasium. Elevassistenter från Häggviks Gymnasium följer med ungdomarna från skolan till fritidsverksamheten för att skapa kontinuitet och trygghet under dagen.

Fritidsgrupper och tvärgrupper
I våra fritidsgrupper går ungdomar med liknande intressen och stödbehov. Vi har nio fritidsgrupper: Flygeln, Huset, Vingen, Kafé, Källan, Gården, Nästet, Loftet och Stugan, varav de flesta är relativt små.

I våra tvärgrupper ingår ungdomar ur de olika fritidsgrupperna. Dessa leds av en eller flera medarbetare som i vanliga fall arbetar i en av fritidsgrupperna, men som under några timmar i veckan leder en tvärgrupp. En tvärgrupp kan till exempel ägna sig åt musikuppträdanden, utomhusaktiviteter, idrott, skapande eller röris/gympa.

Publicerad: 2020-03-20

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close