Hoppa till innehållet

Mer om oss

Entré till Balderskolan
Balderskolan på Lommarvägen

Vi arbetar med en tydliggörande, strukturerad och förutsägbar pedagogik, vilket skapar både trygghet och lust att lära, för inspiration till ett livslångt lärande.

Undervisningen vid Balderskolan sker i små undervisningsgrupper, utifrån elevernas kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga. Vi arbetar med en tydliggörande, strukturerad och förutsägbar pedagogik, vilket skapar både trygghet och lust att lära.

Förutom kunskaper i de teoretiska och praktiska ämnena strävar vi efter att ge eleverna inspiration till och verktyg för ett livslångt lärande. Vi uppmuntrar eleverna att vara delaktiga i sin undervisningsplan och att dokumentera sitt lärande för att se sina framsteg. Vi arbetar medvetet och strukturerat med kommunikation, motorik och verklighetsuppfattning för att stödja våra barn och elever i sina vardagsaktiviteter. Vi

  • utgår från varje barn eller elev
  • stimulerar och aktiverar utifrån förmåga och intressen
  • fokuserar på glädje och positivt bemötande
  • ser helheten runt barnet eller eleven

Vårdnadshavare kan följa elevens utveckling genom

  • utvecklingssamtal två gånger per termin
  • kontaktbok som skrivs från skolan till hemmet
  • veckorapporter till varje elev, som innehåller planering, rapporter från verksamhet och aktiviteter
  • portfolio/dokumentation följer varje elev 

Här kan du ladda ner en pdf-fil om Balderskolan

Publicerad: 2019-05-21

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close