Hoppa till innehållet

Balder Fritid (korttidstillsyn)

Fritidsdeltagare vid Balder Fritid

Välkomnen till Balder Fritid, en korttidstillsyn enligt LSS i direkt anslutning till Balderskolan.

Balder Fritid är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS. Verksamhetens inriktning är ”från idé till verklighet”, där ungdomarna i samverkan med personalen jobbar för att skapa förutsättningar för ett självständigare liv efter skolan. Verksamheten erbjuder tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder som följer eleverna både på skoltid och under eftermiddagarna. Balder Fritid har ett tätt samarbete med Balderskolan och vi delar lokaler, personal och gör viss planering tillsammans.

Inriktning
Verksamhetens inriktning är ”från idé till verklighet”, där ungdomarna i samverkan med personalen jobbar för att skapa sig rätt förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt efter skolan. Verksamheten erbjuder tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder som följer eleverna både på skoltid och under eftermiddagarna. Frukost och mellanmål serveras varje dag.

Tider och lov
Verksamheten består av morgon- och eftermiddagsverksamhet, den största delen bedrivs efter skoltid, mellan klockan 14:00-17:30. 


Vi har också verksamhet på skolloven. Då finns möjligheter att ge ungdomarna större frihet och möjligheter att påverka sina dagar. Skolloven brukar vara riktiga höjdpunkter.

Samarbete
Balder Fritid har ett tätt samarbete med fritidshemmet på Balderskolan, då vi delar lokaler, personal och gör viss planering tillsammans.

Tillsammans med övriga verksamheter inom Utvecklingspedagogik samverkar vi i ”Insatsforum” där vi tillsammans arbetar för utveckling.

Publicerad: 2021-12-15

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close