Hoppa till innehållet

Regeringen lägger fram lagförslag om resursskolan

Bild på regeringsbyggnaden med text Regeringen lägger fram lagförslag om resursskolan

Igår kom pressmeddelandet om att regeringen nu lägger lagförslag för att skapa bättre förutsättningar för resursskolor. Det är, som vi tidigare påpekat, ett både nödvändigt och välkommet steg för alla de elever som är i behov av anpassade lärmiljöer för att få möjlighet att lyckas i sin skolgång.

För att ändringar i lagstiftningen ska leda till en verklig förändring, så att skolan i praktiken ska kunna säkerställa den nödvändiga och anpassade skolmiljö som eleverna har rätt till, anser vi att det krävs en del viktiga förtydliganden och justeringar. Inte minst gäller det även ansvaret att få till en förutsägbar och hållbar finansiering kopplat till resursskolan och elevernas stödbehov. Det vore mycket olyckligt om den problematik som nu råder kring detta kommer att återkomma även efter en ändring i lagstiftningen. 

Utvecklingspedagogik vill bidra med vår erfarenhet om elevgruppen, om resursskolan som en viktig och många gånger nödvändig skolmiljö för många elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi vill bidra med vår kunskap om vikten av rätt förutsättningar för att kunna bedriva den typen av specialpedagogiskt inriktad skolverksamhet. Det är av den anledningen som vi nu bjudit in och träffar de skolpolitiska talespersonerna. Vi hoppas fortfarande på att också vår skolminister får möjlighet att prioritera ett besök hos oss. 

Vi har tidigare tryckt på vikten av en bred politisk enighet kring ett stärkande av elevernas rätt till stöd och ett tydliggörande i lagstiftningen av de förutsättningar som krävs för att det ska bli möjligt.  

 

Publicerad: 2022-03-18

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close