Hoppa till innehållet

Ramlektion

Ramlektion består av en generell struktur som ska gå att känna igen, oavsett vilket innehåll själva lektionen har.

När eleverna är trygga med strukturen, blir det lättare att ta till sig och fokusera på det pedagogiska innehållet. Då finns det mer energi över till eget lärande och samlärande med andra elever.

Då varje lektion, som eleverna är på, har en liknande struktur med en tydlig början och ett tydligt slut och även levererar svaren på de sju frågorna, hamnar till slut hela skoldagen i en tydlig ram. Övergångar mellan olika lektioner underlättas när eleven inte behöver oroa sig för vad nästkommande aktivitet kan vara.
Ramlektion svarar på frågorna
  • Vad ska jag göra?
  • När ska jag göra det?
  • Var ska jag vara?
  • Med vem ska jag vara?
  • Hur länge ska jag hålla på?
  • Vad händer sedan?
  • Vad ska jag ha med mig?

Publicerad: 2018-08-05

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close