Hoppa till innehållet

Mer om oss

Elev och lärare vid skolbänken

På Svedenskolan finns grundskola och grundsärskola. Utöver dessa två skolformer bedriver vi även fritidshem för barn upp till 12 år och korttidstillsyn (KTT) för de som är äldre.

Vid Svedenskolan Bergshamra finns både grundskola och grundsärskola. Grundskolan vänder sig till elever med diagnos inom autismspektrum och undervisningen sker utifrån grundskolans läroplan. Grundsärskolan vänder sig till elever med diagnos inom autismspektrum och en intellektuell funktionsnedsättning. I grundsärskolan sker undervisningen enligt grundsärskolans läroplan med inriktning ämnen och ämnesområden.

I vår skola har vi små undervisningsgrupper, tydlig struktur och hög vuxentäthet. Undervisningen anpassas utifrån varje elevs förutsättningar. Träning i socialt samspel och kommunikation ingår som en naturlig del i skoldagen, både i grundskolan och i grundsärskolan.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden vår undervisning. Eleverna får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar samt att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. De får också  stöd i att känna tillit till sin egen förmåga. Vi stöttar dem också i att utveckla en positiv självbild.

Här kan du ladda ner en pdf-fil om Svedenskolan Bergshamra

Publicerad: 2019-04-02

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close