Hoppa till innehållet

Mer om oss

Elev och lärare vid skolbänken

På Svedenskolan finns resursgrundskola och anpassad grundskola. Utöver dessa två skolformer bedriver vi även fritidshem för barn upp till 12 år och korttidstillsyn (KTT) för de som är äldre.

Vid Svedenskolan Bergshamra finns både resursgrundskola och anpassad grundskola. Resursgrundskolan vänder sig till elever med diagnos inom autismspektrum och undervisningen sker utifrån grundskolans läroplan. Anpassade grundskolan vänder sig till elever med diagnos inom autismspektrum och en intellektuell funktionsnedsättning. I anpassade grundskolan sker undervisningen enligt anpassade grundskolans läroplan med inriktning ämnen och ämnesområden.

I vår skola har vi små undervisningsgrupper, tydlig struktur och hög vuxentäthet. Undervisningen anpassas utifrån varje elevs förutsättningar. Träning i socialt samspel och kommunikation ingår som en naturlig del i skoldagen, både i resursgrundskolan och i  anpassade grundskolan.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden vår undervisning. Eleverna får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar samt att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. De får också  stöd i att känna tillit till sin egen förmåga. Vi stöttar dem också i att utveckla en positiv självbild.

 

Publicerad: 2023-08-09

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close