Hoppa till innehållet

Svedenskolan Bergshamra

Svedenskolan Bergshamra är en resursgrund- och anpassad grundskola med begränsning i mottagandet till  elever med diagnos inom autismspektrum. Skolan erbjuder även anpassad gymnasieskola. Vi jobbar med tydliggörande pedagogik med socialt samspel i fokus. Varje elev har rätt att mötas efter sina förutsättningar och vi bedriver ett omfattande hälsofrämjande och förebyggande arbete genom vårt elevhälsoteam. För att skapa en heldagslösning för våra elever finns Sveden Fritid, som är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS. Sveden Fritid finns i samma lokaler som skolan.

Svedenskolan Bergshamra är en grund- och anpassad grundskola för årskurs f-nio med begränsning i mottagandet till att gälla elever med diagnos inom autismspektrum. Skolan erbjuder även anpassad gymnasieskola.

 

Anpassade gymnasieskolan

Individuella programmet med allmän inriktning 

Anpassade gymnasieskolan vänder sig till elever som inte kan följa undervisningen på anpassade gymnasieskolans nationella program. Svedenskolan erbjuder Individuella programmet med allmän inriktning.

Individuella program i anpassad gymnasieskola är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter sina egna förutsättningar. Eleven läser ämnesområden i stället för kurser. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Undervisningen följer den nationella läroplanen för den anpassade gymnasieskolan, Gysär13

De individuella programmen består av följande sex ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilde elevens behov och förutsättningar. Om en elev har förutsättningar så kan en kombination av ämnesområden och kurser från något av de nationella programmen läsas.

 

Besök oss

Besöksadress:
Hjortstigen 3
170 71 Solna

E-post: svedenskolanbergshamra@up.se Telefon: 010-140 12 30 (främst eftermiddagar mån-tors)

Hitta våra verksamheter

Läs mer

Så här arbetar vi

Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close