Hoppa till innehållet

Svedenskolan Bergshamra

Svedenskolan Bergshamra är en resursgrund-, grundsär- och gymnasiesärskola för elever med autism. Vi jobbar med tydliggörande pedagogik med socialt samspel i fokus. Varje elev har rätt att mötas efter sina förutsättningar och vi bedriver ett omfattande hälsofrämjande och förebyggande arbete genom vårt elevhälsoteam. För att skapa en heldagslösning för våra elever finns Sveden Fritid, som är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS. Sveden Fritid finns i samma lokaler som skolan.

Besök oss

Besöksadress:
Hjortstigen 3
170 71 Solna

E-post: svedenskolanbergshamra@up.se Telefon: 010-140 12 30 (främst eftermiddagar mån-tors)

Hitta våra verksamheter

Läs mer

Så här arbetar vi

Läs mer

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close