Hoppa till innehållet

Så här arbetar vi i våra omsorgsverksamheter

Här kan du läsa om vårt övergripande arbetssätt i våra omsorgsverksamheter.

Hos Utvecklingspedagogik finns olika omsorgsverksamheter för personer som omfattas av LSS (lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade).

Individuella insatser
Alla brukare som finns i dessa har olika förutsättningar. När vi planerar en insats utgår vi alltid från den enskilde individens önskemål, intressen, styrkor, behov och funktionsnedsättning. När vi genomför insatsen återspeglas detta i de arbetssätt och metoder som vi använder för att ge brukaren det stöd och den service som han eller hon behöver. Genom att bygga på fungerande förmågor arbetar vi också för att våra brukare ska trivas, må bra och i förlängningen uppleva en god hälsa.

Delaktighet och kommunikation
Vår utgångspunkt är att brukaren är huvudperson i sitt eget liv. Ett ständigt pågående arbete är därför att stötta brukaren i att uppleva livskvalitet, delaktighet och känslan av att ha inflytande över sitt eget liv. En förutsättning för delaktighet och att kunna utöva inflytande är möjligheten att kommunicera. Att använda alternativ och kompletterande kommunikation är därför självklart hos oss.

Tydliga rutiner och struktur
Miljön i våra omsorgsverksamheter präglas av rutiner och struktur, ett lågaffektivt förhållningssätt och individuellt utformat visuellt stöd. Eftersom fysisk aktivitet är en viktig hälsofaktor, uppmuntrar och stimulerar vi burkarna till regelbunden fysisk aktivitet, på ett sätt som passar var och en. 

Kompetensutveckling för medarbetare
All personal som arbetar med en brukare ska ha kunskap om brukarens bakgrund, mål, intressen, behov och funktionsnedsättning för att kunna anpassa stödet. Kunskaper, och förmåga att omsätta dessa i praktiken, får våra medarbetare när de börjar arbeta i verksamheten, vid introduktionsutbildning, genom övrig kompetensutveckling samt såväl kontinuerlig som riktad handledning.

Vi finns till för våra elever och brukare. Med hjärta och klokhet vill vi bidra till utveckling, delaktighet och livskvalitet.

Klicka här för att läsa om kvalitetsarbetet i våra omsorgsverksamheter.

Publicerad: 2018-08-06

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close