Hoppa till innehållet

Yttrande kring Skolverkets förslag på förtydliganden om tilläggsbelopp

Person som skriver på ett papper (bara händerna syns)

Vi har fått möjligheten att lämna vårt yttrande på Skolverkets förslag att via förordning och myndighetsföreskrifter förtydliga och reglera tilläggsbeloppet för extraordinära stödåtgärder.

Tilläggsbeloppet är ett mycket viktigt bidrag som ska riktas till de elever som har de största stödbehoven. Tilläggsbeloppet är särskilt betydelsefullt för elever på resursskolan då det har stått för den huvudsakliga finansieringen av resursskolans resurstäta verksamhet. En förutsättning som har förändrats till det sämre de senaste åren.

Nu finns begreppet resursskola i lagstiftningen och regeringen har i samband med det givit ett uppdrag till Skolverket att ta fram föreskrifter och förordningsändringar i syfte att tydliggöra när tilläggsbelopp ska utgå.

Vi är försiktigt positiva till förslagen från Skolverket. De innebär steg mot nödvändiga förtydliganden i riktning för ökad likvärdighet kring bedömning och beslut om tilläggsbelopp. Dock ser vi att förslagen saknar viktiga tillägg för att i praktiken kunna undanröja de otydligheter som råder idag.

Vi lyfter bland annat fram:

  • Vikten av att ytterligare tydliggöra gränsdragningen mellan när särskilt stöd är att betrakta som grundbelopp respektive tilläggsbelopp
  • Vikten av krav på ökad tydlighet och transparens vad gäller kommuners motivering till sina beslut
  • Vikten av att tydliggöra behovet att se till en elevs sammanvägda stödbehov i skolan, under hela skoldagen
  • Vikten av att tydliggöra hur tilläggsbeloppsreglerna anpassas till resursskolans förutsättningar

Här kan du ta del av hela vårt yttrande.

 

 

 

Publicerad: 2023-05-11

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close