Hoppa till innehållet

Uppdatering angående resursskolan 2021012

En hand som skriver, en stapel en orolig människa och en människa med hopp.

Uppdatering från Utvecklingspedagogiks resursskolor;
Hur kommer resursskolans räddning att se ut?

Strukturbidraget höjdes och politiken utlovade också en ändring i hanteringen av tilläggsbeloppen för att uppnå en nödvändig nivå på de ekonomiska förutsättningar som resursskolan behöver.  

Nu har våra tre resursskolor skickat in omkring 110 ansökningar om tilläggsbelopp till Stockholms stad.  

Vi har tagit del av stadens nya ansökningsförfarande, vi har haft dialog med ansvariga tjänstemän och vi har tagit del av Skolverkets nya stödmaterial inför ansökan och beslut om tilläggsbelopp.  

Återigen har specialpedagoger, pedagoger och skolledare gjort ett professionellt arbete för att belysa elevernas behov och det omfattande stöd eleven behöver och får. 

Vi är dock oroade för att tilläggsbeloppshanteringen inte blir den lösning som är utlovad. Det saknas fortfarande tydliga riktlinjer och kriterier för hur nämnden fattar likvärdiga beslut samt att skolornas professionella bedömningar väger lätt i samband med beslut om tilläggsbelopp. 

Ändringen i tilläggsbeloppshanteringen är en del i 

Publicerad: 2021-10-12

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close