Hoppa till innehållet

Uppdatering angående resursskolan 20211201

bild på stockholm stadshus med text i bild

Idag 1/12 träffade Utvecklingspedagogik skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L), finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), och borgarrådssekreterare Hedwig Kastenholm (L) för dialog utifrån det besked som staden presenterade den 29/11.

Det var ett konstruktivt möte, i en framåtsyftande anda, där vi fick möjlighet att ställa våra frågor om stadens besked för att bättre förstå innebörden. Vi fick även möjlighet att beskriva vad vi anser behövs för att det ska bli en långsiktigt hållbar lösning. Det får inte bli ett upplägg där elever, föräldrar, vi och politiken återigen ska behöva gå igenom den oro, den frustration och de processer som vi nu är i.

Vi upplever att det finns en uttalad långsiktighet i stora delar av stadens besked. Denna långsiktighet är en förutsättning för elevgruppens fortsatta möjlighet till resurstät verksamhet, också på våra resursskolor.

Vi behöver även bli tryggade kring stadens hantering av tilläggsbeloppen utifrån elevgruppen, då det fortfarande är en av förutsättningarna för nödvändig finansiering. Även detta diskuterades idag.

Vår dialog fortsätter med finans-, skolborgarråd och borgarrådssekreterare. Ett uppföljande möte är inbokat den 7 december. Vi ser fram emot denna fortsatta dialog, som förhoppningsvis leder fram till en lösning som tryggar elevgruppens fortsatta möjlighet till resursskola.

Publicerad: 2021-12-01

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close