Hoppa till innehållet

Rum i skolan och inom LSS

en flicka som blundar med svart bakgrund
Rum i skolan och inom LSS

Den fysiska miljön för våra elever och brukare är viktig! Inom Utvecklingspedagogik arbetar vi därför sedan några år tillbaka med ett projekt där vi studerar hur den fysiska miljön påverkar elever och brukare och vilka faktorer som främjar inlärning och ökar välmåendet.

     

Hanna och Matilda, bildlärare på Lunaskolan Bromma, berättar här hur de arbetar för att förbättra, anpassa och utveckla den fysiska miljön vid Utvecklingspedagogisk verksamheter. Detta för att rum och lokaler i våra verksamheter bättre ska utformas efter elevernas behov och vad forskning visar är en god fysisk miljö vid NPF. 

 

     

Rummen sätter ramen för arbetet i skolan och inom omsorgen. Olika rum ger olika tankar, känslor och beteenden och påverkar hälsa och inlärning hos alla, men särskilt hos elever med NPF som är extra sårbara för intryck, säger Hanna och Matilda.

På höstlovet tar Lunaskolan Bromma och Rum i skolan emot Skolhusgruppen, ett nätverk av arkitekter som vill starta ett Nationellt centrum för fysisk lärmiljö i Sverige. Här är tips om artikeln i GP där arkitekter från Skolhusgruppen påpekar hur den fysiska miljön är av avgörande betydelse för att skapa en bra och trygg skola.

Länk till artikeln:

Ignorera inte den viktiga fysiska lärmiljön i debatten om skolan | GP

Bilder före projektet- moodboard- efter projektet

 

Inom ramen för projektet utbildas medarbetare kring den fysiska miljöns påverkan. Detta sker bland annat via Utvecklingspedagogiks e-utbildning.

 

 

Publicerad: 2022-10-27

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close