Hoppa till innehållet

Projekt "Rum i skolan"

på bilden ser man olika rum på lunaskolan bromma och hur de ser ut.

På Lunaskolan Bromma har projektet som heter ”Rum i skolan” pågått under en period.

Anledningen till att projektet startades var för att man ville ta reda på varför vissa av lokalerna på Lunaskolan Bromma fungerade bättre och vissa sämre gällande stress beteenden hos eleverna som låg ork och koncentrationssvårigheter, utagerande beteenden och stimmighet.

På Lunaskolan Bromma har vi lagt märke till att elever med NPF påverkas mycket av sin fysiska miljö.

Trånga utrymmen, mycket intryck, saker utan tydligt syfte på väggarna med mera tar mycket energi, energi som är nödvändig för att eleverna ska ha möjlighet att engageras i skolarbete och utvecklas. Projektet handlar om den fysiska miljön för våra elever och hur rum kan utformas för att vara så bra som möjligt för dem ur ett stressperspektiv. 

Den fysiska miljön i skolan är överlag ett mycket underskattat och eftersatt område och i synnerhet kunskap om skolmiljöer utformade för elever och tonåringar med ”osynliga funktionsnedsättningar” som NPF. Skolor byggs och utformas inte i enlighet med vad forskning säger är en gynnsam miljö för människor med NPF. Det vill vi försöka ändra på! 

 

Vi har startat upp projektet då vi anser att varje yta på en skola med ett specialpedagogiskt uppdrag likt Lunaskolans bör vara genomtänkt och anpassad för målgruppen.

 

Det går att läsa mer om projektet i denna artikel från Specialnest.

 

Länk till Specialnest:

Publicerad: 2021-11-02

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close