Hoppa till innehållet

Politikerbesök på Lunaskolan Bromma

Bild på Isabel Smedberg Palmqvist - skolborgarråd Stockholm Stad
Isabel Smedberg Palmqvist - skolborgarråd Stockholm Stad

Hur ser elevers möjlighet till resursskola ut framöver? Politikerbesök – skolborgarrådet i Stockholm, Isabel Smedberg Palmqvist!

Politikerna i utbildningsnämnden i Stockholms stad har utlovat ett säkerställande av elevers möjlighet till resursskola. Innan årsskiftet inväntar vi besked om nuvarande underfinansiering försvinner eller inte.  

Femtio lediga elevplatser i våra resursskolor på grund av intagningsstopp! Ett intagningsstopp frampressat av en betydande underfinansiering och med det omöjligheten att driva den resurstäta verksamhet som behövs för att ge varje enskild elev det stöd den behöver. 

Av den anledningen var det extra viktigt med besök av skolborgarrådet Isabel Smedberg Palmqvist. Tisdagen den 19 oktober besökte Isabel Lunaskolan Bromma tillsammans med Hedwig Kastenholm, borgarrådssekreterare på skolroteln. 

Efter rundvandring, klassrumsbesök och samtal med några av våra specialpedagoger, fick vi möjlighet till samtal om elevgruppen, om vikten av rätt stöd i rätt tid och vikten av anpassade och resurstäta verksamheter för elevgruppen, oavsett huvudman. 

Vi gav uttryck för det positiva i att nämnden beslutat om åtgärder i syfte att även möjliggöra fortsatt resursskola. Resulterar det i de ersättningsnivåer som krävs för resursskolas verksamhet, kan vi häva vårt intagningsstopp.  

Vi var eniga kring att regelverket behöver tydliggöras, så att huvudmän kan driva den anpassade skolverksamhet som elevgruppen har rätt till. Av den anledningen är det viktigt även med handlingskraft på riksnivån. 

Vi som huvudman uttryckte vår djupa oro för att den utlovade lösningen från politiken inte verkar infrias. Att besluten från Stockholm stad inte leder till att den omfattande underfinansieringen får en direkt lösning. 

Konsekvensen, om inte löftena infrias, är att elevgruppen i stor omfattning kan behöva återgå, eller gå kvar, i den skolmiljö där de tyvärr ofta behöver genomgå skolmisslyckanden. Där föräldrar och närstående i alltför stor omfattning tvingas lägga sina jobb åt sidan, då stödet från skolan uteblir.  

Vi vill inget hellre än att få fortsätta ge vår elevgrupp de anpassningar och det stöd som de behöver och har rätt till. 

Senast vid årsskiftet är det därför viktigast att politiken på kommunal nivå säkerställer nödvändig finansiering. Här spelar agerande och beslut den närmaste månaden från Stockholms stad en avgörande roll för elevers möjlighet till resursskola. 

 

Vi välkomnar fler politikerbesök under hösten! 

Publicerad: 2021-10-22

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close