Hoppa till innehållet

Överklagan av Skolinspektionens beslut om att avslå vår ansökan om att starta ett nytt resursgymnasium

I början på året ansökte vi om att få starta ett nytt resursgymnasium i Farstaområdet. Planerad start är till läsåret 2024/2025. Vår ansökan har sin grund i det behov av anpassad skolmiljö som vi ser finns för elevgruppen med stora stödbehov utifrån en NPF-diagnos.

 

Tyvärr avslog Skolinspektionen vår ansökan då de menar att vi inte kan visa på ett tillräckligt stort elevunderlag.

Vi har valt att överklaga Skolinspektionens beslut utifrån i huvudsak nedanstående perspektiv. Vi anser dessa principiellt viktiga att få prövat med tanke på att det rör sig om en ansökan för ett resursgymnasium/för en viss elevgrupp. Skollagen innefattar numera även begreppet resursskola.

 

  • Vi anser att myndigheten inte beaktat, eller visat på att de har beaktat, att ansökan gäller en skola som fullt ut vänder sig till en elevgrupp med stora stödbehov.

 

  • Vi menar att myndigheten inte beaktat de uppgifter som vi har framfört och som visar på såväl ett stort behov av, som ett stort intresse för, ett resursgymnasium för elevgruppen. För många elever är det viktigare inför gymnasievalet att det är en anpassad skolmiljö på ett resursgymnasium, snarare än ett specifikt program. Detta har inte myndigheten beaktat.

 

  • Vi anser vidare att introduktionsprogrammet Individuellt alternativ ska beaktas när vi gör en intresseundersökning hos elevgruppen. Detta då det för många av de elever som söker sig till våra verksamheter är en avgörande väg in till gymnasiestudier. Vi tolkar att myndigheten, i sitt beslut, inte alls tagit hänsyn till vare sig behov av eller intresse för introduktionsprogrammet.

 

Här kan du ta del av vårt överklagande:

Publicerad: 2023-10-25

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close