Hoppa till innehållet

Lyckad hälsaprojekt på Lunaskolan Södra.

Jimmy håller handleder eleverna i rörelse aktiviteten.

Vi har träffat Jimmy Brandt, idrottlärare på Lunaskolan Södra som har berättat om hälsaprojektet. Hälsaprojektet är nu inne på sitt tredje år.

Berätta om dig själv?

Jag heter Jimmy Brandt och är idrottslärare på Lunaskolan Södra. Jag började på Lunaskolan Bromma 2009 och flyttade sedan över till Södra 2014 och har jobbat där sedan dess.

Varför har projektet behövts?

Oj! Jag skulle nog behöva skriva en hel bok för att svara på den frågan. Men i stora drag så behövs hälsaprojektet för att barn och unga spenderar alldeles för många timmar stillasittande samtidigt som det kommer massa forskning kring vilka enorma fördelar man drar av att hålla sig fysiskt aktiv. Vi har länge vetat om att våra kroppar är gjorda för rörelse och att vi mår bra av det men den senaste forskningen visar även hur vår hjärna påverkas positivt av rörelse. Av bara 3-4 minuters rörelse så förbättras koncentration, minne och inlärning. Så för mig är det alldeles självklart att bryta stillasittande i klassrummet och lägga in rörelsepauser och aktiva raster.

Bakgrund till projektet?

Det började 2018 när jag tog kontakt med vår dåvarande rektor och han blev intresserad av det jag pratade om. Jag fick möjlighet att framföra allt jag lärt mig genom att läsa böcker, forskning och från arbetet som lärare i ämnet idrott och hälsa. Han sa vi kör! Han blev framför allt väldigt positiv inställd till att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att få en bra skolgång, nå målen i de olika ämnena och inte minst en bättre hälsa.

 

Hur ser projektet ut – vad är målet?

När vi sjösatte projektet 2019 så var det viktigt för mig att ha en långsiktigt plan där vi skulle nå vårt mål efter 3 år. Slutmålet är att vi inte behöver nämna det som ett projekt utan att rörelse är ett naturligt inslag under alla skoldagar även så i framtiden.

Under första året fick vi jobba mycket med personalen i form av inspiration, kunskap och praktiska hjälpmedel. I det här projektet så är det ju faktiskt alla lärare och resurspedagoger som är med och rör sig med barnen, inte bara våra idrottslärare.

Vi började lägga in rörelsepauser under långa stillasittande lektionspass, styrde upp rastaktiviteter och tog bort datorn som alternativ på lunchrasten. Sedan har vi morgongympa på skolgården tre gånger i veckan och mycket annat.

Även ämnet idrott och hälsa har fått flera timmar i samband med att skolverket har agerat, tanken var att alla skolorna skulle successivt övergå från 2 till 3 idrottslektioner i veckan. Men vi satsar på rörelse och har sedan 2019 haft 3 idrottslektioner till alla i årskurs 6-9.

 

Hur går det idag? 

Det går superbra! Jag är så stolt över alla elever och all personal som tillsammans genomgått den här stora förändringen. På morgonen har vi fullt med barn på skolgården som är redo att kick-starta dagen med rörelse till musik eller en lek. Vi har flera klasser som har schemalagda rörelsepauser varje dag, några klasser har hittat sitt upplägg genom utmaningar i form av träningsövningar och några jagar steg på sin stegräknare. ”Veckans lek” är uppskattat av eleverna varje lunchrast. Barn och unga rekommenderas dagligen 60 minuter fysisk aktivitet och vi har nu en stor del av våra elever som når upp till det.

 

Fördelar? Upplevt några nackdelar? Vad talade emot att ni skulle lyckas? Eventuella motgångar?

Det är alltid svårt att analysera hur pass stor inverkan det haft på måluppfyllelse men vi kan ändå se att vi har fler elever som når målen i fler ämnen. Vi har lugnare grupper som får göra sig av med överskottsenergi och kan hålla koncentration uppe under större del av dagen. Fler och fler elever lägger upp grönsaker på tallriken, bara det är värt allt jobb med att lära ut mer om hälsa.

Det finns inga nackdelar men det finns många utmaningar kvar att jobba med. Jag är inte helt nöjd för en jag fått med alla elever och det finns fortfarande en del elever som tycker rörelse är obehagligt och främmande. Det gäller att anpassa upplägget så alla hittar sitt sätt att aktivera kroppen.

Innan jag drog igång hälsaprojektet så var jag rädd att lärare och resurspedagoger skulle se det som ”merjobb” och inte var redo att själva hålla i rörelse i klassrummet. Men jag oroade mig i onödan! Alla känns väldigt inspirerade och har också hittat sitt eget sätt att hålla i rörelse med barnen.

 

Arbetet framåt, hur ser du på den?

Jag har en vision om att hjälpa fler skolor inom UP med att starta igång hälsaprojekt. Först komma ut till skolorna för att inspirera och sprida kunskap och om det finns intresse så är jag gärna med stöttar och hjälper skolorna i deras arbete.

På Lunaskolan Södra kommer jag göra allt jag kan för att hålla vårt fina arbete igång även i framtiden.

 

Om du tänker projektet utifrån UPs värdeord, vilket värdeord beskriver den bäst och varför?

Egentligen står hälsaprojektet för alla våra värdeord: Framåt, tillsammans, med hjärta och klokhet. Men något som jag inte nämnt än är hur alla våra fysiska aktiviteter bygger gemenskap mellan eleverna. Vi har bl.a. en tradition varje år där vi har en hälsavecka med roliga aktiviteter och avslutar veckan med Lunaloppet där alla elever samlas och springer ett lopp tillsammans. Skulle säga att vi gör hela hälsaprojektet tillsammans.

Publicerad: 2021-11-16

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close