Hoppa till innehållet

Kommunernas underfinansiering drabbar elevers skolgång. Resursskolor tvingas till avveckling.

Bild föreställer Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra byggnad med text över
Lunaskolan Bromma byggnad och Lunaskolan Södra byggnad

Kommunernas finansiering för elever med stora stödbehov har minskat markant. I Stockholm stad har 7 av 10 nya ansökningar om det s.k. tilläggsbeloppet helt avslagits.
Utvecklingspedagogiks resursskolor har under flera år drabbats av underfinansiering och vi har inte längre möjlighet att bedriva verksamheterna. Av den anledningen har vi under gårdagen och idag gått ut till samtliga berörda att vi nu tvingas avveckla våra resursskolors grundskoleverksamheter.

De ekonomiska förutsättningarna för resursskola (grundskola) finns inte då underfinansieringen kvarstår. Det finns ett generellt bekymmer kring finansieringsfrågan hos flera kommuner. Vi påverkas dock i mycket stor omfattning av Stockholms stads agerande i frågan där betydande underfinansiering av elevers möjlighet till resursskola pågått sedan 2019. Av det skälet har vi sedan januari 2021 haft ett intagningsstopp till våra resursskolor, där vi haft drygt 250 elever i våra verksamheter.

Av den anledningen behöver vi tyvärr meddela att våra resursskolor (grundskolor) med tillhörande korttidstillsyn, Lunaskolan Södra i Kärrtorp och Lunaskolan Bromma, inte längre kan fortsätta verka efter läsåret 2021/2022. Resursskoledelen vid Svedenskolan Bergshamra i Solna kommer successivt att fasas ut med början av läsåret 2022/2023. Detta sammantaget påverkar i nuläget våra ca 200 elever som idag går i våra resursskolor.

 

  • Utifrån ovanstående tvingas vi därför mot ett varsel till Arbetsförmedlingen, som är planerat att läggas den 1 december. Varslet kommer avse medarbetare vid Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra.
  • Av hänsyn till våra medarbetare, elever och deras vårdnadshavare fortsätter vi att driva Lunaskolan Bromma och Lunaskolan Södra under vårterminen 2022. Det vill säga läsåret ut, trots den betydande underfinansieringen.
  • Vi har inte fått några besked eller signaler om att Stockholms stad kommer att möjliggöra den nödvändiga finansieringen. De signaler vi får till oss pekar tydligt i riktningen att inga ändrade bedömningar avseende tilläggsbelopp kommer att ske.
  • Kommer besked som möjliggör en långsiktig nödvändig finansiering utifrån elevgruppens behov av anpassad skolmiljö kommer vi att återkalla varslet och fortsätta med verksamheterna. 
  • Vår ambition är att fortsätta säkerställa ett omhändertagande av såväl elever, vårdnadshavare och medarbetare utifrån den mycket olyckliga utveckling som vi nu står inför.

Samtliga samhällsaktörer verkar vara rörande överens om att en fungerande skolgång är en avgörande faktor för barn i Sverige. Vi vädjar till våra beslutsfattare:
–Riv inte ner fungerande skolor för de elever som har de största stödbehoven, det blir förödande!

Med vänlig hälsning

Niklas Ahlström, styrelseordförande, 073-985 65 57

Kerstin Jakobsson Hallén, vd, 076-496 44 85

Lena Schmidt, t.f. skolchef resursskola, 072-549 40 07

Joakim Gestberg, skolchef, 070-759 52 93

 

Utvecklingspedagogik är ett familjeägt företag som erbjuder skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell funktionsnedsättning. I våra verksamheter står elevernas och brukarnas trygghet, trivsel och utveckling i centrum. Alltid utifrån den enskilde individens förutsättningar.

Utvecklingspedagogik driver förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola med fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola, korttidstillsyn, ungdomsboende och daglig verksamhet.

Frågor kring ovanstående mejlas till resursskolagrund@up.se

 

Publicerad: 2021-11-25

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close