Hoppa till innehållet

Inför kommande lagförslag! Våra träffar med politiker – först ut; Lars Hjälmered och Christian Carlsson

Bilden föreställer Christian Carlsson bredvid Magnus Back från föräldranätverket Rätten till Utbildning samt Lars Hjälmered

Våra träffar med politiker fortsätter, nu med fokus på de kommande lagförslagen som rör elevgruppen, resursskola och möjligheten till anpassad skolmiljö.

Vi har bjudit in respektive partis skolpolitiska talesperson i riksdagens utbildningsutskott till träffar med oss. Vi har även bjudit in skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Några politiker har redan tackat ja och vi hoppas på att fler vill träffa oss inom kort.  

Fredagen den 11 mars fick vi besök till Svedenskolan Bergshamra av Lars Hjälmered, skolpolitisk talesperson för Moderaterna och andre vide ordförande i riksdagens utbildningsutskott, och av Kristina Hulting, politisk sakkunnig. Klassrumsbesök och rundvandring följdes av samtal om elevgruppen, om vikten av anpassad skolmiljö för elever med stora stödbehov till följd av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och möjligheterna som det medför för eleverna.  

På eftermiddagen träffade UP (Niklas Ahlström), tillsammans med Magnus Back från föräldranätverket Rätten till Utbildning, Christian Carlsson, skolpolitisk talesperson för Kristdemokraterna och ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Vi har träffat Christian vid flera tillfällen tidigare och Christian har även besök oss. Denna gång träffades vi i Riksdagen. 

I samtalen med Lars, Kristina och Christian diskuterade vi de lagrådsremisser som särskilt berör elevgruppen, särskilt stöd och resursskolan. Vi hade mycket bra samtal och upplever att det finns en vilja att verka för ett stärkande av elevernas rätt till stöd och ett tydliggörande i lagstiftningen av de förutsättningar som krävs för att det ska bli möjligt. 

Vi skickade med att vi ser att de lagrådsremisser som finns innehåller steg i rätt riktning. Vi skickade även med att vi anser att det krävs en del förtydliganden och justeringar för att lagstiftningen ska kunna göra den skillnad som krävs för att skolan i praktiken ska kunna säkerställa den nödvändiga och anpassade skolmiljö som eleverna har rätt till och behöver. I såväl utredningar som i lagrådsremisserna finns såväl en klok beskrivning om behovet av anpassade lärmiljöer liksom en väl beskriven problematik om resursskolans finansiering. I en ny/ändrad lagstiftning behövs tydliggöranden och skarpa formuleringar om ansvaret för att skapa förutsättningar för detta, oavsett skolform och huvudman. 

Stort tack för att vi fick möjlighet att träffas, att prata om och för elevgruppen och för det intresse och engagemang som ni visar för detta! Vi hoppas på en fortsatt kontakt inför de kommande lagförslagen. 

 

Behovet av anpassade skolmiljöer behövs i alla delar av ”skolsystemet” för elevgruppen; på grundskolan, på fritidshemmet och på gymnasiets nationella respektive individuella program. Det är av yttersta vikt att de lagförslag som nu under våren läggs fram verkligen tydliggör skyldigheten om varje elevs rätt till utbildning och rätt till stöd, oavsett huvudman, oavsett skolform och oavsett var i landet man bor. Detta ska styras utifrån elevens stödbehov och möjliggöra att skolans stödinsatser för att möta detta kan realiseras i praktiken.  

Nu ser vi fram emot fler träffar med våra ansvariga politiker! 

Publicerad: 2022-03-14

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close