Hoppa till innehållet

Inför kommande lagförslag! Ny träff med Fredrik Christensson (C)

Bilden föreställer Fredrik Christensson som är politiker.
Fredrik Christensson (C)

Vi har bjudit in politiker till samtal kring elevgruppen på resursskola. Denna gång samtalade vi med Fredrik Christensson (c) som tidigare besökt Lunaskolan Bromma. Vi hade ett mycket givande samtal kring kommande lagförslag om att stärka elevgruppens möjlighet till anpassad skolmiljö.

Vi är mycket glada och tacksamma över det intresse och engagemang, kring elevgruppen och om resursskolan, som vi möter i våra träffar med politiker. För oss är det viktigt att kunna bidra till ökad förståelse för vad en anpassad skolmiljö betyder för elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vilka förutsättningar som krävs för att kunna möjliggöra den skolmiljön. 

Igår onsdag besökte vi Fredrik Christensson, skolpolitisk talesperson för Centerpartiet och ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Fredrik, som även varit på besök hos oss tidigare, beskrev hur arbetet med de kommande lagförslagen ser ut.  Han var mycket intresserad av att höra om våra synpunkter på de lagrådsremisser som nu ligger till grund för kommande lagförslag.  

Som vi framfört tidigare, så är vi försiktigt positiva till det lagförslag som rör resursskolan, men vi ser behov av ytterligare förtydliganden och förstärkningar i lagtexten. Det fick vi möjlighet att lyfta fram i samtalet med Fredrik. Det rör förtydliganden och förstärkningar som behövs, för att en resursskola också i praktiken ska kunna möjliggöra den anpassade lärmiljö som eleverna är i behov av. Det handlar bland annat om tydligare skrivningar som rör en förutsägbar och hållbar finansiering av resursskolan.  

Ett stort tack till Fredrik för det intresse och engagemang för elevgruppen och för resursskolans förutsättningar som Fredrik visar på, och för viljan att driva på för att kommande lagförslag ska möjliggöra rätt förutsättningar för elevgruppen och resursskolan.   

Det är viktigt med en bred politisk enighet och engagemang för ett stärkande av elevernas rätt till stöd och ett tydliggörande i lagstiftningen av de förutsättningar som krävs för att det ska bli möjligt. Vi verkar därför för att våra träffar med politiker får fortsätta och för att fler vill träffa oss inom kort.     

Publicerad: 2022-03-17

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close