Hoppa till innehållet

Ett mycket viktigt och glädjande beslut i Solna!

Flicka blåser snö från vantarna
Vi hoppas att fler kommuner följer efter med motsvarande modell – det är en investering för eleverna och deras skolgång, för ökad möjlighet till delaktighet och självständighet.

Solna stad följer nu Stockholm när det gäller att skapa nödvändiga och förutsägbara förutsättningar för elevers möjlighet till resurstät och anpassad skolmiljö på resursskola. Ett mycket viktigt beslut för elevgruppen.

Flera politiker i Solna har tidigare uttryckt en ambition att följa ”Stockholmsmodellen” med riktade bidrag till elever på resursskola och till särskilda undervisningsgrupper. Nu blir det verklighet!  

Skolnämndens beslut den 15 december innebär att Solna inför en motsvarande modell för elevgruppen som Stockholm har. Förutsägbara och nödvändiga förutsättningar riktas till grundskoleelever på resursskolan och till kommunala centrala särskilda undervisningsgruppen. Detta är ett viktigt steg, och en investering, för att stärka elevers rätt till utbildning.  

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2023 framgår även att ”Fler lärare ska anställas, klasstorlekarna minskas och satsningar på olika former av särskilt stöd göras. Våra skolor ska NPF-säkras...”. Viktiga steg som är särskilt viktiga för de elever som har stora behov av stöd i sin skolmiljö.  

Solna och Stockholm är även exempel på kommuner som infört en motsvarande tydlig och förutsägbar modell för specialpedagogisk inriktning på gymnasieskolans nationella program för motsvarande elevgrupp.  

Vi vill passa på att rikta ett tack till er politiker som tagit till er av alla de berättelser om ett skolsystem som många gånger brister när det gäller elever med NPF och deras möjlighet till anpassade skolmiljöer, och om vad som krävs för att skapa nödvändiga förutsättningar för att möta elevernas behov av stöd.  

I väntan på att lagstiftningen säkrar en likvärdig utbildning för alla elever och på ett tydligare regelverk för resursskolans finansiering, oavsett huvudman, är Solnas och Stockholms modell mycket viktig för elevgruppen och deras rätt till utbildning och stöd. Det är steg mot en ökad likvärdighet för eleverna. Vi hoppas att fler kommuner följer efter med motsvarande modell – det är en investering för eleverna och deras skolgång, för ökad möjlighet till delaktighet och självständighet. 

Varmt tack alla som fortsätter engagera sig för elevernas rätt till en fungerande skolgång! 

 

Här kan du läsa om Solnas skolbudget: SKN2022-12-15 Handlingar (REVIDERAD).pdf (solna.se) 

 

Här kan du läsa om Solnas tidigare pressrelease om satsningar på skolan: Solna stads budget 2023 – fokus på höjd skolpeng och mindre barngrupper - Solna stad 

Publicerad: 2022-12-20

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close