Hoppa till innehållet

Besök av skolborgarråd och ett positivt besked om förutsägbar ersättning för resursgymnasium

Bilden visar skolborgarrådet, rektor Helena Sandén och styrelseordförande Niklas Ahlström

I onsdags den 9 mars, fick vi besök på Lunaskolan Södra av skolborgarrådet Isabel Smedberg Palmqvist och borgarrådssekreterare Hedwig Kastenholm. Efter klassrumsbesök fortsatte våra samtal från december om vår elevgrupp, resurstät verksamhet och dess förutsättningar.

Ett bra och viktigt samtal om mottagandet av elever till resursskolan, men också om vikten av och utmaningen med att få till så bra gruppsammansättningar som möjligt, såväl för elev som för grupp. Vi pratade även om tiden inför, under och efter gymnasiet för elevgruppen. 

Behovet av anpassade skolmiljöer behövs i alla delar av ”skolsystemet” för elevgruppen; på grundskolan, på fritidshemmet och på gymnasiets nationella respektive individuella program. 

På mötet berättade skolborgarrådet om det förslag till beslut om riktat strukturbidrag till gymnasieskolans specialpedagogiska verksamhet, på nationella program, som kommer upp på kommande nämndmöte. Detta för att möta konsekvensen av den uppkomna underfinansieringen till följd av ökad andel avslag på ansökningar av tilläggsbeloppen. Stockholms stads upplägg riktar sig till skolor oavsett huvudman och ska gälla från och med juli 2022.  

Vi ser positivt på detta och är ett viktigt steg i rätt riktning för att återgå till den ekonomiska förutsägbarhet som krävs för resurstät och anpassad skolmiljö. För resursgymnasieskolan innebär det ett närmande till den förutsägbarhet som fanns för specialpedagogisk verksamhet under Storsthlms samverkansupplägg. Vi hoppas nu att Stockholm stads införda modell leder till att Storsthlm åter inför detta i sin samverkan.  

--- 

Inför de kommande lagförslagen som berör resursskolan, särskilt stöd och tilläggsbelopp har vi bjudit in till träffar med respektive partis skolpolitiska talesperson i riksdagens utbildningsutskott. Några politiker har redan tackat ja och vi hoppas att fler vill träffa oss för att prata om elevgruppen och vikten av anpassad skolmiljö. Vi har även bjudit in skolminister Lina Axelsson Kihlblom. 

 

Mitti´s artikel om nya ersättningen: Vändningen – Staden har hittat ett sätt att finansiera resursgymnasier (mitti.se) 

Ev med kommentaren: Fredrik Malmberg, gd på SPSM, uttalar sig om vikten av att inte svika gymnasieeleverna med funktionsnedsättning: Svik inte gymnasieelever med funktionsnedsättning - Altinget - Allt om politik: altinget.se 

Publicerad: 2022-03-10

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close