Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor om Luna Ungdomsboende och svaren på dem.

Kostar det något att bo på Luna Ungdomsboende?
Hela kostnaden för ungdomsboendet och gymnasiet faller på kommunen där ungdomen är mantalsskriven. Kommunen ansvarar för kostnaden om ungdomen kommer in på skolan/boendet. Vissa kommuner tar ut en avgift för mat som faktureras direkt till vårdnadshavare alternativt ungdomen själv om hen är över 18 år.

Kan ungdomar från andra län få bo på Luna Ungdomsboende?
Luna ungdomsboende har riksintag och ungdomar från hela Sverige är välkomna att söka plats hos oss.

Vad är Luna Ungdomsboende för boendeform?
Boendet är ett heldygnsboende för elever på Lunagymnasiet. Verksamheten är LSS insats som kallas ungdomsboende och drivs i egen regi.

Vilken typ av stöd kan man få som boende på Luna Ungdomsboende?
Boendehandledare har en bred kompetens och erfarenhet av målgruppen och har bland annat utbildning i pedagogik, psykologi, juridik och beteendevetenskap. Personal finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.

Som boende kan du få individuell hjälp och stöd med dagliga rutiner, socialt samspel, utifrån enskilda behov för att utveckla en så hög självständighet som möjligt.

Vad händer med platsen på ungdomsboendet om ungdomen är långtidssjukskriven, inte deltar i undervisningen under en tid och/eller inte fullföljer sin skolgång på Lunagymnasiet?
Vid långtidsfrånvaro görs en individuell plan upp tillsammans med verksamhetschef på boendet, LSS-handläggare samt Luna gymnasiets rektor.

Måste ungdomen flytta från ungdomsboendet genast när hen slutar på Lunagymnasiet?
I god tid innan gymnasiestudierna ska avslutas ansvarar verksamhetschef på Luna Ungdomsboendet till att kontakta hemkommunen för att göra upp en plan för framtiden där det bestäms vilket datum som blir utflyttningsdag från boendet.

Hur söker man plats på Luna Ungdomsboendet?
Ansökan om en plats görs hos LSS-handläggare i hemkommunen.

Hur ser processen ut från den som funderar på att flytta till boendet från det att hen vill dit till dess att hen har en plats?
Om du är intresserad av att söka plats på Luna Ungdomsboendet är du välkommen att kontakta boendets verksamhetschef. Därefter gör ansökan om en LSS-insats hos LSS-handläggare i hemkommunen. När kommunen har beviljat insatsen har du möjlighet att ställa dig i kö för en plats.

Är det möjligt att ta med sig sitt husdjur när man bor på Luna Ungdomsboendet?

Nej, det får man tyvärr inte.

Publicerad: 2024-03-17

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close