Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här hittar du vanliga frågor om Luna Ungdomsboende och svaren på dem.

Vem får söka till Luna Ungdomsboende?
Ungdomar som går på eller ska börja på Lunagymnasiet.

Hur många rum har ungdomsboendet?
Boendet har elva platser. Samtliga ungdomar bor i egen lägenhet med två rum, litet pentry och eget badrum.

Kostar det något att bo på Luna Ungdomsboende?
Hela kostnaden för ungdomsboendet och gymnasiet faller på kommunen där ungdomen är mantalsskriven. Kommunen kan inte neka att ta kostnaderna om ungdomen kommer in på skolan/boendet. Vissa kommuner tar ut en avgift för mat som faktureras direkt till vårdnadshavare alternativt ungdomen själv om hen är över 18 år.

Kan ungdomar från andra län få bo på Luna Ungdomsboende?
Alla som sökt sig till Lunagymnasiet, som har riksintag, har också möjlighet att söka plats på ungdomsboendet. En kommun har skyldighet att finansiera boendet om ungdomen får en plats.

Vad är Luna Ungdomsboende för boendeform?
Boendet är ett heldygnsboende för elever på Lunagymnasiet. Verksamheten kallas ungdomsboende och drivs i egen regi.

Vilken typ av stöd kan man få som boende på Luna Ungdomsboende?
Verksamhetschef och Samordnare är utbildade socionomer. Boendestödjarna har en bred kompetens och erfarenhet av målgruppen och har bland annat utbildning i pedagogik, psykologi, juridik och beteendevetenskap. Personal finns tillgängliga dygnet runt.

Som boende kan du få individuell hjälp och stöd med dagliga rutiner, socialt samspel, utifrån enskilda behov för att utveckla en så hög självständighet som möjligt.

Vad händer med platsen på ungdomsboendet om eleven är långtidssjukskriven, inte deltar i undervisningen under en tid och/eller inte fullföljer sin skolgång på Lunagymnasiet?
Vid långtidsfrånvaro görs en individuell plan upp tillsammans med skolans rektor.

Hur länge får en ungdom bo på Luna Ungdomsboende?
En ungdom får bo på ungdomsboendet så länge som hen är inskriven på Lunagymnasiet.

Måste ungdomen flytta från ungdomsboendet genast när hen slutar på Lunagymnasiet?
I god tid innan gymnasiestudierna ska avslutas hjälper personal på boendet till att kontakta hemkommunen för att göra upp en plan för framtiden där det bestäms vilket datum som blir utflyttningsdag från boendet.

Hur söker man plats på ungdomsboendet?
Ansökan om en plats görs hos LSS-handläggaren i hemkommunen.

Hur ser processen ut för den som funderar på att flytta till boendet från att hen vill dit till dess att hen har en plats?
Ansökan om en LSS-insats görs hos LSS-handläggare i hemkommunen. När kommunen beviljat insatsen kan man kontakta boendet och ställa sig i kö för en plats.

Kan ungdomen få besöka ungdomsboendet om hen funderar på att flytta dit?
Vi tar gärna emot besök och visar runt i lokalerna för den som är intresserad. Ta kontakt med verksamhetschefen och boka in ett besök.

Får ungdomen ta emot besök i sin lägenhet?
Besök är självklart tillåtet och görs upp i samråd med personalen på boendet.

Finns det internet på boendet och hur fungerar det?
Varje ungdom erbjuds ett kostnadsfritt individuellt internetabonnemang i lägenheten.

 

Publicerad: 2019-10-30

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close