Hoppa till innehållet

Luna Fritid Södra

Välkommen till Luna Fritid Södra, en korttidstillsyn enligt LSS i direkt anslutning till Lunaskolan Södra.

Luna Fritid Södra är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS för ungdomar som går på Lunaskolan Södra eller liknande verksamhet. På Luna Fritid Södra, får alla ungdomar delta i olika aktiviteter, ha roligt tillsammans, utveckla färdigheter samt träffa sina kompisar, och träffa nya. Vi ägnar oss exempelvis åt sociala, fysiska och kulturella aktiviteter. Vi erbjuder en tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder. Med våra engagerade och duktiga pedagoger skapar vi en meningsfull fritid för varje ungdom, alltid utifrån var och ens förutsättningar och önskemål. 

Delaktighet
Vi utgår från det som är väl fungerande i den miljö där ungdomen känner sig trygg innan hen kommer till oss. Sedan arbetar vi vidare med att tydliggöra vad ungdomen kan påverka och hur detta kan göras genom samtal, bilder eller aktiviteter i vardagen.

Kontinuitet och trygghet
Många fritidsdeltagare går på Lunaskolan Södra, som finns i samma lokaler, och våra medarbetare följer med ungdomarna såväl i skolan som i fritidsverksamheten, för att skapa kontinuitet och trygghet.

 

Publicerad: 2021-11-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close