Hoppa till innehållet

Mer om oss

Vi arbetar med små undervisningsgrupper som är indelade utifrån årskurs, elevernas kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga.

Vi arbetar för att skapa en lärmiljö, där eleven upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Det kan vara ett personligt och visuellt dagsschema eller veckoschema, som gör eleven delaktig och kan känna trygghet i vad som ska hända under dagen.

Vi arbetar för att

 • uppmuntra eleverna till delaktighet och lust till lärandet
 • hjälpa eleverna i sin personliga utveckling och kunskapsutveckling
 • stötta eleverna för att de ska stärka sitt självförtroende samt träna på socialt samspel
 • alla elever ska känna sig trygga genom att följa ett tydligt schema/struktur

Vår undervisning

 • har en tydlig struktur, så kallad ramlektion 
 • är anpassad utifrån elevernas olika lärstilar 
 • är varierande.

Det innebär att alla elever får det stöd de behöver i undervisningen. Vi arbetar med en förberedd miljö, konkret och praktiskt skolmaterial samt med social träning, baserat på den enskilda elevens förmågor, förutsättningar och behov.

Ramlektion
Många elever med diagnos inom autismspektrum har behov av tydliggörande pedagogik. Därför arbetar vi med ramlektion för att ge eleverna svar på följande frågor

 • Vad ska jag göra och varför skall jag göra det?
 • När skall jag göra det?
 • Med vem?
 • Hur länge?
 • Med vilket material?
 • Vad händer sedan?

Undervisningen vid Lunaskolan Södra följer den nationella läroplanen för grundskolan, Lgr 11.

 

Publicerad: 2023-08-09

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close