Hoppa till innehållet

Skolskjuts

Läs här om skolskjuts i Stockholms stad.

I Stockholm stad omfattar rätten till skolskjuts elever i fristående skolor. Dessa beslut går dock ej att överklaga. Elever som är i behov av skolskjuts får åka högst två resor per dag och resorna ska vara till och från elevens hem och skolan. Hemresan kan ersättas av resa till korttidstillsyn eller fritidshem.

Ansökan görs via särskild blankett som skickas till:

Stockholm stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelning för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Elever som är folkbokförda i kranskommuner till Stockholm stad, ansöker till sin hemkommun vilken beslutar om resebehovet samt betalar resorna.

Lunaskolan Bromma ingår i ett avtalsområde där Samtrans är skolskjutsleverantör.

Publicerad: 2022-02-18

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close