Hoppa till innehållet

Luna Fritid Bromma (korttidstillsyn)

Välkommen till Luna Fritid Bromma, en korttidstillsyn enligt LSS i direkt anslutning till Lunaskolan Bromma.

Luna Fritid Bromma är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS för ungdomar som går på Lunaskolan Bromma eller liknande verksamhet. Hos oss får alla ungdomar delta i olika aktiviteter, ha roligt tillsammans, utveckla färdigheter samt skapa och bevara sociala nätverk. Vi ägnar oss åt både sociala, fysiska och kulturella aktiviteter och samvaro med kompisar. Vi erbjuder en tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder. Med våra engagerade och duktiga pedagoger skapar vi en meningsfull fritid utifrån varje individs förutsättningar och önskemål.

Delaktighet
Vi utgår från det som är väl fungerande i den miljö där ungdomen känner sig trygg innan hen kommer till oss. Sedan arbetar vi vidare med att tydliggöra vad och hur ungdomen kan påverka genom samtal, bilder eller aktivitet i vardagen.

Lokaler

Vi har flera lokaler med tillgång till klassrum, slöjdsalar, hemkunskapssal, musiksal, idrottshall och skolgård.

Kontinuitet och trygghet
Många fritidsdeltagare går på Lunaskolan Bromma och våra medarbetare följer med ungdomarna såväl i skolan som i fritidsverksamheten för att skapa kontinuitet och trygghet.

 

 

Publicerad: 2024-03-08

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close