Hoppa till innehållet

Frågor & svar

Här finns vanliga frågor om Lunaskolan Bromma och svar på dem.

Hur gör jag för att frånvaro/sjukanmäla mitt barn?
Sjukanmälan av elever sker via Schoolsoft och de inloggningsuppgifter som skickades i samband med att eleven började på skolan. Har du tappat bort dessa kan du kontakta skoladministratören, kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt" i övre menyraden.  

Hur söker man till Lunaskolan Bromma?
Information om hur man söker finns under rubriken ”Ansökan” högst upp på sidan.

Får vem som helst gå på Lunaskolan Bromma?
Nej, skolan har ett begränsat mottagande och vänder sig endast till elever med autism.

Varför väljer föräldrar Lunaskolan Bromma?
Generellt sett väljer man en skola inom Utvecklingspedagogik för att de håller hög kvalitet och insatserna utformas efter varje elevs behov och förutsättningar. Ofta har man också har hört andra föräldrar och elever prata gott om verksamheten.

Vilka är fördelarna med att gå på Lunaskolan Bromma?
Vi erbjuder en skola med medarbetare som har mycket stort engagemang och kunskaper om elevernas svårigheter, vi har små undervisningsgrupper och hög lärartäthet.

Har ni fritidsverksamhet?
Ja, vi erbjuder fritidshem. I anslutning till Lunaskolan Bromma finns också Luna Fritid Bromma, som är en korttidstillsyn för elever från 12 år och uppåt. Luna Fritid är en LSS-insats

Hur ser övergången ut mellan Lunaskolan Bromma och Luna Fritid Bromma?
När skoldagen på Lunaskolan Bromma är slut, erbjuder vi en tydlig övergång mellan skola och fritidsverksamheten. Våra medarbetare är med i hela processen, vilket underlättas av att verksamheterna ligger i samma lokaler.

Arbetar samma medarbetare både på Lunaskolan Bromma och Luna Fritid Bromma?
Många medarbetare arbetar både i skolan och på fritidsverksamheten. Fritidsgrupperna är genomtänkta både vad gäller barn och medarbetare. Våra medarbetare följer med barnen såväl i skolan som i fritidsverksamheten för att skapa kontinuitet och trygghet.

 

Publicerad: 2022-02-22

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close