Hoppa till innehållet

Mer om oss

Elev som tillverkat en egen trampbil

Lunaskolan Bromma är en skola för elever med autism. Resursgrundskola och grundsärskola är de skolformer som bedrivs. Utöver våra skolformer bedriver vi även fritidshem för barn mellan 6-12 år och korttidstillsyn (KTT) för de äldre eleverna.

Resursgrundskola
För elever med autism. Undervisningen följer den nationella läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Lunaskolan Bromma består av små undervisningsgrupper med anpassad pedagogik. I dagsläget bedriver vi undervisning för årskurs 1-9.

Grundsärskola
För elever med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Undervisningen följer den nationella läroplanen för grundsärskolan, Lsär 11. Lunaskolan Bromma består av små undervisningsgrupper med anpassad pedagogik. I dagsläget bedriver vi undervisning för årskurs 1-9.

Här kan du ladda ner en pdf-fil om Lunaskolan Bromma

Publicerad: 2023-02-03

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close