Hoppa till innehållet

Mer om oss

Lunaskolan Bromma är en skola för elever med diagnos inom autismspektrum. Grundskola och grundsärskola är de skolformer bedrivs. Utöver våra skolformer bedriver vi även fritidshem för barn mellan 6-12 år och korttidstillsyn (KTT) för de äldre eleverna.

Grundskola
För elever med diagnos inom autismspektrum. Undervisningen följer den nationella läroplanen för grundskolan, Lgr 11. Lunaskolan Bromma består av små undervisningsgrupper med anpassad pedagogik. I dagsläget bedriver vi undervisning för årskurs 4-9.

Grundsärskola
För elever med diagnos inom autismspektrum och utvecklingsstörning. Undervisningen följer den nationella läroplanen för grundsärskolan, Lsär 11. Lunaskolan Bromma består av små undervisningsgrupper med anpassad pedagogik. I dagsläget bedriver vi undervisning för årskurs 4-9.

Publicerat: 2018-12-03

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close