Hoppa till innehållet

Fritidshemmet

Elever och lärare i gruppsamtal

Fritidshemmet på Lunaskolan ska främja våra elevers lärande, utveckling och sociala kontakter.

Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid genom aktiviteter som lek, skapande och rörelse men även genom att möjliggöra rekreation för elevernas hälsa och välbefinnande. I planeringen utgår vi från varje elevs behov, intressen och erfarenheter men lägger också stor vikt vid att inspirera eleverna att upptäcka och lära sig nya saker. Fritidshemmet ska ge våra elever möjlighet att känna tillhörighet och utveckla kamratrelationer. Delaktighet är ett ledord i vårt arbetssätt och eleverna ska få möjlighet att utöva inflytande genom att berätta om sina intressen, välja aktivitet och utvärdera aktiviteterna.

I fritidshemmet arbetar vi för:

  • Aktivitet
  • Sammanhållning över enheter
  • Delaktighet
  • Skapa nyfikenhet
  • Tillhörighet

Publicerad: 2018-10-23

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close